Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Artur Daniel Liskowacki i liryka nowoczesna

Autorzy: ANDRZEJ SKRENDO ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nowoczesność liryka Artur Daniel Liskowacki
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:9 (37-45)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem artykułu jest twórczość poetycka Artura Daniela Liskowackiego. Kontekstem rozważań jest eseistyka samego Liskowackiego oraz estetyka nowoczesna, zwłaszcza awangardowa i postawangardowa. Liskowacki we własny sposób wykorzystuje zasady estetyki nowoczesnej i doprowadza je do sprzeczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baudelaire, Charles. „Malarz życia nowoczesnego”. W: Tegoż, Rozmaitości estetyczne, wstęp i tłum. Joanna Guze, 309–346. Gdańsk: słowa/obraz terytoria, 2000.
2.Bieńczyk, Marek. Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1998.
3.Borowczyk, Jerzy, Michał Larek. Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
4.Liskowacki, Artur Daniel. Brzuch Niny Conti. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2019.
5.Liskowacki, Artur Daniel. Kronika powrotu. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2012.
6.Liskowacki, Artur Daniel. Spowiadania i wypowieści. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2018.