Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Piłki są dwie, bramka jest jedna. Futbol, ciało i historia w Eine kleine. Quasi una Allemanda Artura Daniela Liskowackiego

Autorzy: PAWEŁ WOLSKI ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: powieść miejska sport ciało literatura wojny i okupacji
Rok wydania:2021
Liczba stron:16 (119-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor przygląda się wątkowi piłki nożnej w klasycznej już szczecińskiej powieści Eine kleine. Quasi una Allemanda Artura Daniela Liskowackiego, która, mimo długiej obecności w literaturze regionalnej, krajowej i międzynarodowej nie doczekała się wnikliwszej analizy z perspektywy futbolu – centralnego wydarzenia powieściowej fabuły. Dokonując interpretacji z tak ustalonej perspektywy, Autor czyni przy okazji uwagi dotyczące zarówno sportu i, szerzej, doświadczenia cielesnego w literaturze, jak i znaczenia tego zjawiska dla tego typu pisarstwa, którego znakomity i szeroko uznawany przykład stanowi Eine kleine.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Culler, Jonathan. Teoria literatury. Tłum. Maria Bassaj. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
2.Czubaj, Mariusz, Jacek Drozda, Jakub Myszkorowski. Postfutbol. Antropologia piłki nożnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2012.
3.Dutka, Elżbieta. Zapisywanie miejsca szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Kato¬wice: Wydawnictwo UŚ, 2011.
4.Hilberg, Raul. Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945. Tłum. Jerzy Giebułtowski. Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wydawnictwo Cyklady, 2007.
5.Jakubowska, Honorata. Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
6.Kosterska, Alicja. „Tekstowa hybryda jako medium pamięci. O Miedziance. Historii znikania Filipa Springera”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 11 (2015), 2: 7–26.
7.Kuper, Simon, Stefan Szymański. Futbonomia. Tłum. Jakub Małecki, Grzegorz Krzymianowski. Kra¬ków: Wydawnictwo Sine Qua Non, 2019.
8.Liskowacki, Artur Daniel. Eine kleine. Quasi una Allemanda. Wyd. 2 popr. E-book. Szczecin: Kwa¬drat, 2009.
9.Liskowacki, Artur Daniel. Sonate für S. Roman. Tłum. Joanna Manc. München: Kraus, 2003.
10.Melville, Herman. Kopista Bartleby. Historia z Wall Street. Tłum. Adam Szostkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2009.
11.Rybicka, Elżbieta. „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki”. Teksty Drugie 5 (2011): 201–211.
12.Slezkine, Yuri. Wiek Żydów. Tłum. Sergiusz Kowalski. Warszawa: Nadir Media Lazar, 2006.
13.Szott, Mirosława. „Świadek pęknięcia. Polsko-niemieckie pogranicze w poezji Marka Lobo Wojcie¬chowskiego”. Konteksty Kultury 12 (2015), 1: 94–104.
14.Wilson, Jonathan. Bramkarz, czyli outsider. Tłum. Katarzyna Dmowska, Seweryn Dmowski. E-book. Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, 2014.
15.Wolski, Paweł. „Jak boksowało robotnicze ciało? Somatyczna produkcyjność pracy sportowej w powieści socrealistycznej”. W: Ekonomie w literaturze i kulturze, red. Borys Cymbrowski, Paweł Tomczok, 108–27. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017.
16.Wolski, Paweł. „Produkcja widzialności. Etyka sportowej pracy w literaturze obozowej”. W: Ekono¬mia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne, red. Paweł Tomczok, Łukasz Milenkowicz, 144–61. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017.