Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Kusiba versus Domosławski – ciąg dalszy sporu o Kapuścińskiego. Jak uprawiać biografistykę?

Autorzy: MARLENA RYCOMBEL ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: biografia Ryszard Kapuściński Artur Domosławski gatunek zmącony
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (191-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka w artykule identyfikuje ukryte odniesienia obecne w książce Ryszard Kapuściński. Z daleka i z bliska Marka Kusiby do biografii autorstwa Artura Domosławskiego. Naturalną konsekwencją tego podejścia analitycznego będzie zestawienie dwóch sposobów uprawiania biografistyki. Obaj autorzy napisali książki o Ryszardzie Kapuścińskim, przy czym Kusiba, wybierając formę gatunku zmąconego (hybryda biografii, autobiografii i pamiętnika), napisał swoją w aluzyjnej kontrze w stosunku do Kapuściński non-fiction. Potwierdził on tym samym tezę Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka głoszącą, że nie sposób już mówić o słynnym polskim reportażyście bez odwołania się do sporu wywołanego biografią autorstwa Domosławskiego. Przedstawione zostaną spojrzenie Kusiby na kwestię granic uprawiania biografistyki oraz cele, dla których autor wybrał hybrydowy gatunek, pisząc o życiu i twórczości Kapuścińskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratkowski, Paweł. „Oskarżony Domosławski”. W: Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, 717–754. Warszawa: Wielka Litera, 2017.
2.Domosławski, Artur. Kapuściński non-fiction. Warszawa: Wielka Litera, 2017.
3.Kowalska, Anna. „Kapuściński z PRL-u”. W: Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (3), red. Maryla Hopfinger, Zygmunt Ziątek, Tomasz Żukowski, 187–238. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
4.Kusiba, Marek. Ryszard Kapuściński. Z daleka i z bliska. Warszawa: Znak, 2018.
5.Nowacka, Beata, Zygmunt Ziątek. Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosław¬skim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
6.Nowacka, Beata, Zygmunt Ziątek. Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
7.Rycombel, Marlena, „Kapuściński non-fiction jako biografia polityczna. Lewicowość Kapuścińskiego w kontekście paraliżu dyskursu o PRL-u”. Przegląd Kulturoznawczy 48 (2021): 401–415.
8.Sokołowski, Marek. „Reporter, agent, demistyfikator? Wokół etycznego wymiaru biografii Kapu¬ściński non-fiction Artura Domosławskiego”. Naukowy Przegląd Dziennikarski 4 (2014): 6–28.
9.Stachowski, Adrian. Spór o Kapuścińskiego. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycz¬nych, 2015.
10.Szymanowski, Rafał. „Kapuściński non-fiction – próba analizy debaty publicznej”. Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM 6 (2012): 161–176.
11.Wołowiec, Grzegorz. „O Domosławskim i jego krytykach”. Teksty Drugie 1/2 (2011): 279–287.
12.Zajas, Paweł. „Wokół Kapuściński non-fiction. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji”. Teksty Drugie 1/2 (2011): 265–278.