Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.1.18-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (18) 2022
Trans-krypcje. Subwersywna gra z transmemuarem Paula B. Preciady, Susan Faludi i Maggie Nelson

Autorzy: IZABELLA ADAMCZEWSKA-BARANOWSKA ORCID
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: autoteoria transmemuar autobiografizacja nauki subwersja gatunkowa
Rok wydania:2022
Liczba stron:13 (111-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przybliżona została kolejna, po autofikcjach i autoreportażach, życiopisarska strategia – autoteoria. Definiowana jako połączenie autobiograficznych zapisków z piśmiennictwem naukowym lub filozoficznym, może przybierać formę memuaru z przypisami. Autorka przedstawia założenia autoteorii na przykładzie Testo ćpuna Paula B. Preciady, Argonautów Maggie Nelson oraz W ciemni Susan Faludi, pokazując, że mają one potencjał subwersywny – w tym wypadku jest to gatunkowa subwersja transmemuaru. Nawiązując do zaproponowanej przez Małgorzatę Czermińską koncepcji „trójkąta autobiograficznego”, autorka stawia tezę, że sytuują się one w obszarze wyzwania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ames, Jonathan. „Introduction”. W: Sexual Metamorphosis. An Anthology of Transsexual Memoirs, red. Jonathan Ames. New York: Vintage Books, 2004 [ebook].
2.Barthes, Roland. Roland Barthes. Tłum. Tomasz Swoboda. Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2011.
3.Bornstein, Kate. Gender Outlaw. On Men, Women, and the Rest of Us. New York: Routledge, 1994.
4.Catherwood, Rhiannon, „Coming In? The Evolution of the Transsexual Memoir in the Twenty-First Century”. Genre 48 (2015): 35–71.
5.Clare, Ralph. „Becoming Autotheory”. Arizona Quarterly. A Journal of American Literature, Culture, and Theory 76 (2020): 85–107.
6.Cossey, Caroline. My Story. London: Faber & Faber, 1991.
7.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, wyd. 2, zmie¬nione. Kraków: Universitas, 2020.
8.Esposito, Veronica. Beyond the Trans Memoir. Juliet Jacques on Life After Transition – and Publica¬tion. Dostęp: 2.01.2022. https://lithub.com/beyond-the-trans-memoir/.
9.Faludi, Susan. W ciemni. Tłum. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017.
10.Freeman, Elizabeth. Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories (Durham–London: Duke University Press, 2010)
11.Grodzka, Anna. Mam na imię Ania. Warszawa: Foksal, 2013.
12.Halberstam, Jack [Judith]. In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York–London: New York University Press, 2005.
13.Halberstam, Jack. Przedziwna sztuka porażki. Tłum. Mikołaj Denderski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.
14.Horvat, Ana, Lael Netzer, Orly, McRae, Sarah, Rak, Julie. Trans Narratives/ Trans, Transmedia, Transnational. Oxon – New York: Routledge, 2022.
15.Iwasiów, Inga. „Humanistyka, zmiana, autobiografia. Studium przypadku osobistego”. Acta Uni¬versitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 60 (2021): 15–31.
16.Izdebska, Agnieszka. „«W ciemni» Susan Faludi – opowieść o wyprawie do «pomiędzy»”, Biało¬stockie Studia Literaturoznawcze 15 (2019): 61–76.
17.Jacques, Juliet. Beyond the Trans Memoir. Dostęp 3.02.2022. https://lithub.com/beyond-the-trans¬-memoir/.
18.Jacgues, Juliet. Trans. A Memoir. New York: Verso, 2015.
19.Jorgensen, Christine. A Personal Autobiography. New York: Bantam Books, 1967.
20.Kosińska, Kinga. Brudny róż. Zapiski z życia, którego nie było. Warszawa: Nisza, 2015.
21.Łapińska, Joanna. „Testo Junkie Paula B. Preciado jako autobiograficzny «esej cielesny»”. The Polish Journal of Aestetics 50 (2018): 45–55.
22.Man into Woman. An Authentic Record of a Change of Sex. The True Story of the Miraculous Transfor¬mation of the Danish Painter Einar Wegener (Andreas Sparre). Red. Niels Hoyer, tłum. H.J. Sten¬ning. New York: E.P. Dutton & Company, 1933.
23.Morris, Jan. Conundrum. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
24.Nelson, Maggie. Argonauci. Tłum. Kaja Gucio. Wołowiec: Czarne, 2020.
25.Pellegrini, Chiara. „Posttranssexual Temporalities. Negotiating Canonical Memoir Narratives in Kate Bornstein’s Gender Outlaw and Juliet Jacques’s Trans”. a/b. Auto/Biography Studie 1 (2019): 45–65.
26.Preciado, Paul B. Testo ćpun. Seks, narkotyki i polityka w epoce farmakopornografii. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021.
27.Prosser, Jay. Second Skins. The Body Narratives of Transsexuality. New York: Columbia University Press, 1998.
28.Richards, Renée, Ames, John. Second Serve. New York: Stein and Day, 1983.
29.Ronduda, Łukasz. Strategie subwersywne w sztukach medialnych. Kraków: Rabid, 2006.
30.Serano, Julia. Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminity. New York: Seal Press, 2016 [ebook].
31.Strzelec, Ada. Byłam mężczyzną. Warszawa: Dom Wydawniczy Szczepan Szymański, 1992.
32.Szcześniak, Magda. „Queerowanie historii, czyli dlaczego współcześni geje nie są niczyimi dziećmi”. Teksty Drugie 5 (2005): 205–223.
33.Szpilka, Jan. „Śmieciowiska gniewu. Temporalność doświadczenia transpłciowego punku”, Kon¬teksty. Polska Sztuka Ludowa 74 (2020): 217–218.
34.Yagoda, Ben. Memoir. A History. New York: Penguin Group, 2009.
35.Vincent, Norah. Self-Made Man. One Woman’s Year Disguised as a Man. New York: Ballantine Books, 2006.
36.Zamojski, Daniel. Aleksandra Zamojska jest mężczyzną. Lamba: Warszawa, 2005.