Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2023.1.20-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (20) 2023
Michał Głowiński i świat demokratycznej opozycji

Autorzy: JAN OLASZEK ORCID
Instytut Studiów Politycznych PAN; Instytut Pamięci Narodowej
Słowa kluczowe: Michał Głowiński opozycja demokratyczna w PRL Towarzystwo Kursów Naukowych niezależny ruch wydawniczy w PRL
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor analizuje prozę autobiograficzną Michała Głowińskiego pod kątem odbicia w niej jego związków ze światem opozycji demokratycznej w PRL w latach 1976–1989. W artykule przedstawiony został stosunek autora Marcowego gadania do tego ruchu jako pewnej całości, niektórych działających w nim postaci oraz własnego zaangażowania. W tekście postawione zostały pytania o sposób przedstawienia postawy politycznej otaczającego Michała Głowińskiego środowiska zawodowego oraz osób dążących do jego pacyfikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Apel”, KOS 87, 1986.
2.Archiwum IBL PAN, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w IBL PAN.
3.Biblioteka Narodowa, Zakład Rękopisów, Archiwum Michała Głowińskiego.
4.Błażejowska, Justyna. Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956–1989. Warszawa: Volumen, 2018.
5.Bolton, Jonathan. Worlds of Dissent. Charter 77, The Plastic People of the Universe and Czech Culture under Communism. Cambridge–London, Harvard University Press, 2012.
6.Friszke, Andrzej. Opozycja polityczna w PRL 1945–1980. Londyn: Aneks, 1994.
7.Głowiński, Michał. „»Czytelnik« i konkurencja”, Gazeta Wyborcza, 27 III 1990.
8.Głowiński, Michał. „Jan Józef w Pałacu Staszica”, w: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim, red. Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Jerzy Jedlicki, Roman Loth, 61–70. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
9.Głowiński, Michał. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
10.Głowiński, Michał. Opis papieskiej podróży. Warszawa: Biblioteka Tygodnika Wojennego, 1983.
11.Głowiński, Michał. „Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej”. W: Manipulacja i obrona przed manipulacją sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Warszawa: Adsum 1984.
12.Głowiński, Michał. „Pismak 1863”. Krytyka 19–20 (1985): 165–189.
13.Głowiński, Michał. „Szostakowicz: doświadczenie totalizmu”. Kultura Niezależna 43 (1988): 6–39.
14.Głowiński, Michał. Tęgie głowy. 58 sylwetek humanistów. Warszawa: Wielka Litera, 2021.
15.Głowiński, Michał. „Wielka przebieranka”. Kultura Niezależna 54 (1989): 10–17.
16.Głowiński, Michał, Wołowiec, Grzegorz. Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa, bez pana, wójta i plebana. Warszawa: Wielka Litera, 2018.
17.[Głowiński Michał], J.M.T. „Struktura i stylistyka kłamstwa”. Almanach Humanistyczny 7 (1987).
18.[Głowiński Michał] Łojewski E. „Wokół trzeciej wizyty”. Kultura Niezależna 33 (1987): 3–24.
19.[Głowiński Michał]. „Nowo-mowa (Rekonesans)”. W: Język propagandy, [red. S. Amsterdamski, A. Jawłowska, T. Kowalik]. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
20.[Głowiński Michał] Tomir J.M. „Dzieje romantyzmu w PRL-u (najkrótszy kurs)”. Kultura Niezależna 32 (1987): 21–27.
21.[Głowiński Michał] M.G. „Mowa do ludu”. Kultura Niezależna 27 (1987).
22.[Głowiński Michał] Tomir J.M. „Notatki o kwadraturze koła”. Kultura Niezależna 30–31 (1987): 3–8.
23.Hopfinger, Maryla. Wspomnienie o Stefanie Żółkiewskim. W: IBL w PRL. II. Sylwetki i wspomnienia, red. Elżbieta Kiślak, 33–66. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016.
24.Jarosińska, Izabela. „Moje wspomnienia o życiu naukowym i towarzyskim w IBL-u w latach 1968–1989 w porządku alfabetycznym ułożone”. W: IBL w PRL. II. Sylwetki, wspomnienia, red. Elżbieta Kiślak, 243–301. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2016.
25.Kamiński, Łukasz, Waligóra Grzegorz. „Wstęp”. W: Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978-1980, wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, 23–43. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008.
26.Kandziora, Jerzy, Szymańska, Zyta. Bez cenzury 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia, red. Jerzy Kandziora. Warszawa: Instytut Badań Literakich PAN, 2018 [wyd. elektr. uzup.].
27.Kister Anna Grażyna. „Głowiński Michał”. w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, red. Grzegorz Waligóra, Łukasz Sołtysik, Kamil Dworaczek, Leszek Próchniak, Marcin Zwolski, 153–154. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Stowarzyszenie Pokolenie, 2019.
28.„List pracowników IBL”, Kultura Niezależna 11–12 (1985): 119.
29.„Lista członków założycieli TPKN”. Biuletyn TPKN 1 (1980): 1–18.
30.Loth, Roman. Zapamiętane. Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich PAN. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
31.„Na zakończenie roku akademickiego w »latającym uniwersytecie«”. Zapis 7 (1978): 141–143.
32.„O »Rozmowach polskich latem roku 1983« z J.M. Rymkiewiczem rozmawia K. Masłoń”. Wyspa 3 (2009): 8–73. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 10 (1987): 4.
33.Olaszek, Jan. Jan Walc. Biografia opozycjonisty. Warszawa: Trzecia Strona, 2018.
34.„Oświata niezależna”. Zapis 6 (1978): 127–128.
35.„Panel dyskusyjny podczas konferencji o Janie Józefie Lipskim w dniu 19 września 2011 r.”. W: Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, red. Konrad Rokicki, 125–156. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2012. S. 125-156.
36.Świerczyńska, Dobrosława. Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976–1989. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1995.
37.Terlecki, Ryszard. Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981. Kraków–Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 2000.
38.Torańska, Teresa. Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy. Warszawa: Agora, 2010.
39.„W państwie realnego socjalizmu”. Tygodnik Mazowsze, 25 II 1987.
40.„W sprawie wyborów prezydenta i parlamentu Rzeczypospolitej”. Kultura (Paryż) 11 (1990): 3–7.
41.Wójcik, Katarzyna. „Wydawnictwo Przedświt 1982–1989”. W: Wydawnictwo Przedświt. Historia i ludzie, 7–40. Warszawa: Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2018.