Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Poezja na kształt ciała (i na odwrót)

Autorzy: Bernadetta Żynis
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: tekst doświadczenie cielesność rytm krytyka somatyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (207-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomijanie cielesności wpisywanej w tekst to zubażanie filologicznych analiz i interpretacji. Pomija to, co motywuje każdą tekstowość – doświadczenie, które przez ciało i jego różne zmysły jest umożliwiane i domaga się metensomatosis, czyli transmutacji jednego ciała do drugiego. Poezja jest sposobem umożliwiającym „komunikowanie” tego, co nie jest słowem, ale jego źródłem/źródłami, czyli poza widzialnością zapisu ujawnia też to, co najbardziej biologiczne/cielesne – poprzedzające porządek symboliczny (kultury, instytucji). Doświadczanie ciała i ciałem musi podlegać „werbalizacji” (jej szczególnemu aspektowi, jakim jest „melodia słów”, rytm w mowie/piśmie, harmonia, echolalia, metrum). Rytm jest najważniejszą oznaką cielesności w tekście i staje się „sygnaturą podmiotu mówiącego, świadczącą o niepowtarzalności każdego tekstu”, jego „somatycznym stylem” i podstawą projektu krytyki somatycznej Adama Dziadka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakke Monika, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000.
2.Derrida Jacques, Χὼρα / Chora, przeł. Maria Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
3.Donguy Jacques, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953–2007), przeł. Magdalena Madej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
4.Dziadek Adam, Projekt krytyki somatycznej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.
5.Kordys Jan, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Universitas, Kraków 2006.
6.Lacoue-Labarthe Philippe, Typografie, wybór, opracowanie i wstęp Jakub Momro, przeł. Jakub Momro, Andrzej Zawadzki, Universitas, Kraków 2014.
7.Łebkowska Anna, Somatopoetyka. W: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2012.
8.Markowski Michał Paweł, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 1997.
9.Markowski Michał Paweł, Nowoczesność: ciało niedoświadczone. W: Nowoczesność jako doświadczenie, red. Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.
10.Markowski Michał Paweł, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej. W: Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. Michał Paweł Markowski, Romuald Ryziński, wstęp Michał Paweł Markowski, Universitas, Kraków 2007.
11.Ricoeur Paul, Miłość i sprawiedliwość, przeł. Marek Drwięga, przedmowa Jean-Louis Schlegel, Universitas, Kraków 2010.