Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 36.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DAS ,BETTELWEIB TEUTSCHLAND‘ UND DIE ,KLAGENDE DAME POLONIA‘ – DISKURSLINGUISTISCHE ANMERKUNGEN ZUR KOMMUNIKATIVEN FUNKTION VON ALLEGORIEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. The Open Door of Heaven: Reflections on the Book of Revelation, chapters 4 and 5
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
4. Das sprachliche Bild des Krieges als Zusammenspiel von Emotionen und Routinen im Bühnenstück „Krieg“ von Rainald Goetz: Eine linguistische Fallstudie
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
5. Kritischer Nachruf‘ – eine neue Textsortenvariante?
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
6. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
7. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
8. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
9. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
10. Poezja na kształt ciała (i na odwrót)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
11. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
12. With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
13. Text mining of articles in an issue of the journal „Economics and Computer Science" dedicated on the DIMBI project
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Quo vadis university teacher?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
15. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
16. Koronkarki wspomnień
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
17. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
18. Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
19. Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
20. Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
21. Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
22. O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
23. Badacz języka wobec triady: pisarz – tworzywo językowe – tekst (studium warsztatowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
24. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
25. Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
26. Approach to exploring users’ expectations of digital services’ functionality
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
27. Routineausdrücke in deutschen Gesetzestexten – Versuch einer Klassifizierung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
28. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
29. Die Textsorte „medizinischer Lehrtext“ aus diachronischer Perspektive: die Darstellung von Alessandra Zurolo am Beispiel deutscher medizinischer Texte vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
30. Zdjęcie z konkursu piękności i inne dokumenty osobiste. O pracy badawczej i poszukiwaniu znaczeń „czarnych dziur” – na przykładzie rekonstrukcji biografii Zygmunta Baumana
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
31. The anthropocentrism of the process of literary communcation as discursive activity
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
32. Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji z dostawcami w systemie zarządzania środowiskowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
33. Metamorfozy Pigmaliona: przekład w serii transformacji tekstu archetypu (Rousseau, Baudouin, Węgierski)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
34. Dedykacja odręczna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
35. Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii kryminalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
36. Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pierwsze przymiarki podsumowania działalności uczelni
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona