Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
"Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości

Autorzy: Filip Mazurkiewicz
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: męskość ironiczna męskość bohaterska męskość hegemoniczna Stefan Żeromski biofikcja
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (13-23)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst stanowi próbę odczytania debiutanckiej powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace jako biofikcji o dojrzewaniu do męskości. Jako biofikcji, czyli fikcji literackiej połączonej z doświadczeniem biograficznym. Powieść w sensie interpretacyjnym odczytuje się poprzez wprowadzenie, a następnie odrzucenie kategorii męskości hegemonicznej, powszechnie używanej w badaniach nad męskością prowadzonych na Zachodzie. W szczególnych warunkach braku suwerenności polskiego terytorium w XIX wieku kategoria ta okazuje się nie do utrzymania. W jej miejsce autor proponuje dwie inne kategorie: męskości bohaterskiej, będącej tragicznym lub fantazmatycznym rewersem męskości hegemonicznej, oraz męskości ironicznej, będącej równorzędną kategorią wobec tej pierwszej i będącej odmienną odpowiedzią na wyzwania stojące przed mężczyznami tamtych czasów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowy, Wacław. O Żeromskim. Warszawa: PIW, 1960.
2.Paszek, Jerzy. Wstęp do Syzyfowe prace, Stefan Żeromski. Katowice: Książnica 1997.
3.Słodkowski, Władysław. „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne. Wrocław: Ossolineum, 1966.
4.Garlic, Stephene. „Taking Control of Sex? Hegemonic Masculinity, Technology and Internet Pornography”. Men and Masculinity 12, 597 (2010): 597–614.
5.Hearn, Jeff. „From hegemonic masculinity to the hegemony of men”. Feminist Theory 5, 49 (2004): 48–72.
6.Jefferson, Tony. „Subordinating hegemonic masculinity”. Theoretical Criminology 6, 63 (2002): 63–88.