Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof

Autorzy: Barbara Elmanowska
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: testament Kulmhof Chełmno Izrael Żurawski Szymon Srebrnik obóz śmierci literatura dokumentu osobistego Holocaust
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:15 (77-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy testamentu – gatunku na pograniczu prawa i literatury dokumentu osobistego. Autorka analizuje różnice w rozumieniu terminu oraz jego uwikłanie w czas i miejsce powstania, zwłaszcza testamentu, który został napisany w czasie Holocaustu. W artykule przedstawiono przypadek testamentów ostatnich więźniów obozu śmierci Kulmhof (dzisiejsze Chełmno), między innymi takich autorów jak Izrael Żurawski i Szymon Srebrnik – dwóch więźniów, którzy uciekli z Kulmhof w styczniu 1945 roku. Autorka artykułu śledzi również wszystkie sprzeczne informacje na temat wyżej wymienionych testamentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austin John Langshaw, Mówienie i poznawanie, przeł. Bohdan Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993.
2.Kostkiewiczowa Teresa, Testament poetycki. W: Podręczny słownik terminów literackich, red. Janusz
3.Sławiński, Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, Warszawa 1996.
4.Krakowski Shmuel, Altman Ilya, The Testament of the Last Prisoners of the Chelmno Death Camp,
5.„Yad Vashem Studies” 1991, t. XXI.
6.Leociak Jacek, Świadectwo jako strategia autobiograficzna. W: Literatura polska wobec Zagłady
7.(1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich
8.PAN, Warszawa 2012.
9.Leociak Jacek, Topografia i chronologia zapisów Zagłady. W: Literatura polska wobec Zagłady (1939–
10.1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich
11.Mattogno Carlo, Chelmno. A German Camp In History and Propaganda, „The Barnes Review” 2011,
12.vol. 23.
13.Mówią świadkowie Chełmna, red. Łucja Pawlicka-Nowak, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
14.w Warszawie oraz Muzeum Okręgowe w Koninie, Konin–Łódź 2004.
15.Pawlicka-Nowak Łucja, Świadectwa pisemne ofiar. W: tejże, Świadectwa Zagłady, Muzeum II Wojny
16.Światowej, Gdańsk 2014.
17.Ryś Grzegorz, Pamięć i testament, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 14.
18.Żmigrodzka Bożena, Testament jako gatunek tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
19.1997.