Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Kadysz za zgładzone miasto

Autorzy: Piotr Krupiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: księgi pamięci gmin żydowskich (izkor bicher) Holokaust Szczekociny
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (137-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Choć punktem wyjścia dla autora szkicu jest konkretna książka – Pinkes Szczekocin. Księga pamięci Szczekocin, w istocie stanowi ona impuls do dużo rozleglejszych rozważań. Analizując narracyjny fenomen ksiąg pamięci gmin żydowskich, dzieł upamiętniających zgładzone w czasie Holokaustu żydowskie społeczności poszczególnych miast i miasteczek, autor zastanawia się nad zmianą, jaka zaszła w specyfice odbioru tego piśmiennictwa. Księgi pamięci skierowane były przede wszystkim do potomnych ocalonych z Zagłady, dziś stają się również ważnym źródłem wiedzy o historii i kulturze żydowskiej dla Polaków, mieszkańców miast, w których przed wojną kwitło żydowskie życie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), tłum. Sławomir
2.Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
3.Asbridge Thomas, Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, tłum. Ewelina Jagła, Rebis, Poznań 2006.
4.Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa
5.1996.
6.Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1998.
7.Czapliński Przemysław, Odzyskiwanie miasta. W: tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat
8.dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
9.Głowiński Michał, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
10.Goldberg-Mulkiewicz Olga, Księgi pamięci („Memorbuecher”) a mit żydowskiego miasteczka, „Etnografia
11.Polska” 1991, t. XXXV, z. 2.
12.Grynberg Henryk, Memorbuch, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000.
13.Krupiński Piotr, Odczytać miasto, „Pogranicza” 2003, nr 4.
14.Leociak Jacek, Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie (z) Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne.
15.W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński,
16.Ewa Domańska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.
17.Pankowski Marian, „Kto ty jesteś? Polak mały…”. W: Wizja Polski na łamach „Kultury”, t. 2, do
18.druku przygotowała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Grażyna Pomian, Wydawnictwo
19.UMCS, Lublin 1999.
20.Pinkes Szczekocin. Księga pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka), red. Isroel
21.Szwajcer, tłum. Marek Tuszewicki, [b.w.], Szczekociny 2010.
22.Runciman Steven, Dzieje wypraw krzyżowych, t. I, tłum. Jerzy Schwakopf, PIW, Warszawa 1997.
23.Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam
24.Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
25.Tokarska-Bakir Joanna, Osobna pamięć Polaków. W: tejże, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Pogranicze,
26.Sejny 2004.
27.Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, słowo/
28.obraz terytoria, Sopot 2009.
29.Zelman Leon, Thurnher Armin, Po ocaleniu. Misja jednego człowieka w sprawie pamięci, tłum.
30.Agnieszka Piśkiewicz, [b.w.], Szczekociny 2013.