Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury

Autorzy: Paweł Wolski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: doświadczenie autobiografizm literatura włoska literatura porównawcza Holocaust
Rok wydania:2014
Liczba stron:18 (21-38)

Abstrakt

Autor dokonuje analizy rozpraw akademickich, w tym szczególnie biografii pisarzy, w których wyraźnie zarysowana rola badacza i jego doświadczenia lektury stają się istotnym elementem wywodu i wpływają na sposób funkcjonowania w nim opisywanych postaci. Analiza ta opiera się na książce Partigia. Una storia della Resistenza Sergia Luzzatta, w tym szczególnie funkcji, jaką w tej rozprawie zaprojektowanej jako dekonstrukcja mitologii włoskiego ruchu oporu pełni Primo Levi – centralna postać włoskiej powojennej kultury i fundament debat nad etycznymi wątkami wojennej i powojennej tożsamości. Osią wywodu jest teza mówiąca, że czytanie książek takich jak Partigia, tj. opowieści na temat pewnego doświadczenia ujętej w formę oscylującą między narracją akademicką i autobiograficzną, wymaga uwzględnienia szczególnego trybu funkcjonowania w nich elementów narracyjnych takich jak bohaterowie (postacie) tej opowieści. Ten tryb to swoiste ich „spłaszczenie”, umożliwiające wspólnotowy kontekst opisywanego (i odczytywanego) doświadczenia, w książce Luzzatta zachodzące pomimo deklarowanego przez autora zamiaru przywrócenia mu statusu odrębnego od unieruchamiającej struktury tekstowego świadka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Coralli”: wydania z lat 1963–1968, 1970, „Nuovi Coralli”: 1971–1976.
2.Antonicelli Franco, L’ultimo della catena, „La Stampa” 31.05.1958.
3.Bielecki Marian, Kłopoty z innością, Universitas, Kraków 2012.
4.Bone James, Levi’s «ugly wartime secret» uncovered, „The Times” 17.04.2013.
5.Borgonovo Francesco, I gendarmi della memoria linciano il tradittore Luzzatto, „Libero” 18.04.2013.
6.Camon Ferdinando, Rozmowa z Primo Levim, przeł. Eugeniusz Kabatc, Państwowe Muzeum
7.w Oświęcimiu, Oświęcim 1997.
8.Cavaglion Alberto, Notizie su Argon. Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso,
9.Instar Libri, Torino 2006.
10.Cavaglion Alberto, Violence et guerre partisane: le „vilain secret” de Primo Levi, „L’Atelier international
11.de recherches sur les usages publics du passé”, www.ehess.dynamiques.fr/usagespublicsdupasse/
12.rubriques/affaires-et-controverses/alberto-cavaglion-violence-et-guerrepartisane-
13.le-secret-de-primo-levi.html, data publikacji 12.05.2013 (dostęp 12.08.2013).
14.Cavaglion Alberto, Cavaglion: ma la „voce” raccolta dal curato è realistica, „La Stampa” 4.06.2013.
15.Culler Johnattan, Literatura w teorii, przeł. Maciej Maryl, Universitas, Kraków 2013.
16.Del Boca Angelo, Italiani, brava gente?: un mito duro a morire, Neri Pozza Editore, Vicenza 2005.
17.Eagleton Terry, The Event of Literature, TJ International Ltd, Cornwall 2012.
18.Ferrero Ernesto, La fortuna critica. W: Primo Levi: Un’antologia della critica. A cura di Ernesto Ferrero,
19.Einaudi Editore, Torino 1997.
20.Ferrero Ernesto, Primo Levi in Italia. W: Diffusione e conoscenza di Primo Levi nei paesi europei.
21.Atti del convegno. Torino 9–10–11 ottobre 2003. A cura di Giovanni Tesio, Centro Studi Piemontesi,
22.Torino 2005.
23.Fogu Claudio, The Historic Imaginary: Politics of History in Fascist Italy, University of Toronto
24.Press, Toronto 2003.
25.Jedwabne bez stereotypów. Z prof. Tomaszem Szarotą, historykiem II wojny światowej, rozmawiają
26.Agnieszka Sabor i Marek Zając, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 17.
27.Klüver Henning, Das hässliche geheimnis, „Süddeutsche Zeitung” 24.04. 2013.
28.Korhonen Kuisma, Introduction to Part 1. Hayden White and Textuality of History. W: Tropes for the
29.Past. Hayden White and the History / Literature Debate. Edited by Kuisma Korhonen, Rodopi,
30.Amsterdam–New York 2006.
31.Lerner Gad, Il caso Primo Levi. Quell’episodio dimenticato della Resistenza, „Repubblica” 16.04.2013.
32.Levi Primo, Opere I. A cura di Marco Belpoliti. Introduzione di Daniele Del Giudice, Einaudi Editore,
33.Torino 1997.
34.Luzzatto Sergio, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano 2013.
35.Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, IBL PAN, Warszawa 2012.
36.Owczarski Wojciech, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora,
37.Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
38.Pansa Giampaolo, Il sangue dei vinti. Quel che accadde in Italia dopo il 25 aprile, Milano 2003.
39.Pavone Claudio, Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza, Einaudi Editore, Torino
40.1991.
41.Piotrowska Anita, Gross trafia pod strzechy, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 46.
42.Sarfatti Michele, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi Editore,
43.Torino 2000.
44.Scarpa Domenico, Soave Irene, Le vere parole di Levi, „Il Sole 24 Ore” 8.04.2012, www.primolevi.it
45.(dostęp 12.08.2013).
46.Tesio Giovanni, Su alcune giunte e varianti di „Se questo è un uomo”. W: tegoż, Piemonte letterario
47.dell’Otto-Novecento. Da Giovanni Faldella a Primo Levi, Bulzoni Editore, Roma 1991.
48.Ullern Isabelle, Hériter la violence de l’histoire ? Pourquoi refuser une tentative d’incrimination de
49.Primo Levi qui banalise le témoin moral et la littérature des écrivains survivants, „L’Atelier international de recherches sur les usages publics du passé”, www.ehess.dynamiques.fr/usagespublicsdupasse/
50.le-secret-de-primo-levi.html, data publikacji 10.06.2013 (dostęp 12.08.2013).
51.White Hayden, Proza historyczna, przeł. Rafał Borysławski, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska,
52.Dorota Kołodziejczyk, Jacek Mydla, Maciej Nowak, Arkadiusz Żychliński, red. Ewa Domańska,
53.Universitas, Kraków 2009.
54.White Hayden, Realizm figuralny w literaturze świadectwa, przeł. Ewa Domańska, „Literatura na
55.Świecie” 2004, nr 1–2.