Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.1.8-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (8) 2017
Piekło na ziemi obiecanej. Wspomnienia wojenne Izraela Rabona

Autorzy: Izabela Olejnik
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: „Farcejchenungen fun jor 1939” [Szkice z 1939 r.] Izrael Rabon wspomnienia II wojna światowa naoczne świadectwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (205-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy wspomnień wojennych związanego z Łodzią żydowskiego pisarza Izraela Rabona. Autorka przybliża w nim okoliczności ich powstania wraz z nakreśleniem okupacyjnych losów pisarza. Celem artykułu jest przedstawienie procesu stopniowej destrukcji rodzinnego miasta powieściopisarza oraz codziennego życia mieszkańców w nowej wojennej rzeczywistości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Janasowicz, Jicchok. „Jisroel Rabon. Szkic do portretu”. W: Jisroel, Rabon. Bałuty. Powieść o przedmieściu. Tłum. Natalia Krynicka, Izabela Olejnik, 121–143. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
2.Jedlicki, Jerzy. „Dzieje doświadczone i zaświadczone”. W: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński, 344–371. Warszawa: Czytelnik, 1978.
3.Kozieł, Małgorzata. „Środowisko literackie w getcie łódzkim”. W: Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, 149–174. Łódź: Oficyna, 2009.
4.Kuczek, Magdalena. „Wspomnienia wojenne jako literatura i źródło historyczne w wybranych pamiętnikach okresu II wojny światowej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 4 (2016): 116-128.
5.Kwiatkowski-Pinchasik, Riwka. Tojznt mol farwos? Togbuch fun a jingl fun lodżer geto. Tel Awiw: b.w., 1971.
6.Leociak, Jacek. „Bombardowania miast jako doświadczenie graniczne”. W: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. Sławomir Buryła, Paweł Rodak, 189. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
7.Leociak, Jacek. Tekst wobec zagłady (o relacjach z getta warszawskiego). Wrocław: Wydawnictwo Leopoldium, 1997.
8.Poznański, Jakub. Pamiętnik z getta łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1960.
9.Rabon, Jisroel. „Farcejchenungen fun jor 1939”. W: Untervegns. Aalmanach far jidiszer literatur, red. Nojech Pryłucki, Jechiel Jeszaja Trunk, Jisroel Rabon, 190–235. Wilne: b.w., 1940.
10.Ringelblum, Emanuel. Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 – styczeń 1943. Warszawa: Czytelnik, 1983.
11.Rodak, Paweł. „Wojna i zapis (o dziennikach wojennych)”. Teksty Drugie 6 (2005): 33–45.
12.Rosenfarb, Chawa. Drzewa życia. T. 1, rok 1939. Tłum. Joanna Lisek, Magdalena Ruta. Łódź: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, 2015.
13.Sierakowiak, Dawid. Dziennik. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016.
14.Shmeruk, Chone. Wstęp do Ulicy, Izrael Rabon, 7–20. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991.
15.Suckewer, Awrom. Bajm lejenen penimer. Dercejlungen, dermonungen, esejen. Jeruszalajm: ha-Uniwersita ha-Iwrit bi-Jeruszalajm, 1993.
16.Wiatr, Ewa. „Sytuacja ludności żydowskiej Łodzi w pierwszych miesiącach okupacji”. W: Łódź w 1939 roku. Studia i szkice, red. Tomasz Toborek, Przemysław Waingertner, 279–297. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Łódź, 2011.
17.Zyskind, Sara. Skradzione lata. Tłum. Anna Wiśniewska-Walczyk. Warszawa: Czytelnik, 1991.