Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty

Autorzy: Piotr Bogalecki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: dyletant amator błazen humanistyka uniwersytet antropologia literaturoznawstwa dekonstrukcja zaangażowanie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:16 (21-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest trzem postaciom pojęciowym (Giles Deleuze, Félix Guattari) współczesnego humanisty – amatora, dyletanta i błazna – z których dwie pierwsze wyprowadzone są z noszących czytelne ślady autobiograficzności esejów takich autorów, jak Krzysztof Czyżewski, Marcin Król czy Leopold Tyrmand, a następnie usytuowane zostają w kontekście toczącego się obecnie sporu o stan i pożądaną postać humanistyki. Przy próbie włączenia do tego sporu również figury błazna artykuł sygnalizuje trzy momenty złożonej dialektyki współczesnego błazeństwa intelektualnego: jego specyficzną strategię medialną, dwuznaczną relację z władzą, a w końcu szczególny sposób myślenia i zaangażowania związanego z dekonstrukcją Jacques’a Derridy (Michał Paweł Markowski, Tadeusz Sławek).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barthes, Roland. Roland Barthes. Tłum. Tomasz Swoboda. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011.
2.Boxsel, Matthijs van. Encyklopedia głupoty. Tłum. Alicja Dehue-Oczko. Warszawa: W.A.B., 2004.
3.Czyżewski, Krzysztof. „Etos amatora”. Scena 4–5 (2004).
4.Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Co to jest filozofia? Tłum. Paweł Pieniążek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
5.Derrida, Jacques. Uniwersytet bezwarunkowy. Tłum. Kajetan Maria Jaksender. Kraków: Wydawnictwo Libron, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2015.
6.Dobrowolski, Jacek. Filozofia głupoty. Historia i aktualność sensu tego, co irracjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
7.Domańska, Ewa. „«Zwrot performatywny» we współczesnej humanistyce”. Teksty Drugie 5 (2007), 48–61.
8.Engelhardt, Anina. „Der Dilettant”. W: Diven, Hacker, Spekulanten. Sozialfiguren der Gegenwart, red. Stephan Moebius, Markus Schroer, 68–80. Berlin: Edition Suhrkamp, 2010.
9.Gawroński, Jan. Do źródła muz. Greckie wrażenia dyletanta. Warszawa: PAX, 1970.
10.Głowiński, Michał. „Humanistyka najmniejszego wysiłku”. W: Michał Głowiński, Pismak 1983 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, 112–128. Warszawa: Open, 1995.
11.Higgins, Dick. „Muzyka z zewnątrz?”. Tłum. Joanna Holzman. W: Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wyb., oprac. Piotr Rypson, 135–160. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
12.Keen, Andrew. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
13.Kołakowski, Leszek. „Kapłan i błazen (rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia)”. W: Leszek Kołakowski, Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, wyb. Zbigniew Mentzel, 263–293. Kraków: Znak, 2010.
14.Kott, Jan. „«Król Lear», czyli Końcówka”. W: Jan Kott, Pisma wybrane, wyb. Tadeusz Nyczek. T. 2: Teatr czytany, 64–103. Warszawa: Krąg, 1991.
15.Król, Marcin. „Pochwała dyletanta”. Res Publica Nowa 7–8 (1997).
16.Legutko, Ryszard. Podzwonne dla błazna. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2006.
17.Leitgeber, Bolesław. Bez przesądów i lęku. Szkicownik dyletanta. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1979.
18.Lipszyc, Adam. „Dekonstrukcja uniwersytetu”. Dwutygodnik 125 (2014). Dostęp 15.12.2016. http://www.dwutygodnik.com/artykul/5026-dekonstrukcja-uniwersytetu.html.
19.Markowski, Michał Paweł. Czarny nurt: Gombrowicz, świat, literatura. Kraków: Wydawnictwo Literackie,2004.