Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Intymistyczny charakter autoetnografii na przykładzie badań sportowych doświadczeń

Autorzy: Honorata Jakubowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: autoetnografia intymistyka narracja sport ciało doświadczanie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (37-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i na ile autoetnografia może zostać potraktowana jako rodzaj literatury intymistycznej. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich przedstawia autoetnografię, łączącą w sobie elementy autobiografii i etnografii, jako zyskującą na popularności praktykę badawczą. Druga część opisuje, w jaki sposób autoetnografia wykorzystywana jest w badaniach dotyczących uprawiania sportu i ucieleśnionych doświadczeń. Trzecia część natomiast prezentuje wybrane fragmenty osobistych narracji ukazujących intymistyczny charakter autoetnografii. Przeprowadzony przegląd literatury prowadzi do konkluzji, że choć autoetnografia różni się od form autobiograficznych, podobnie jak one zabiera czytelnika w prywatny czy intymny świat autora-badacza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen-Collinson, Jacquelyn. „Emotions, Interaction and the Injured Sporting Body”. International Review for the Sociology of Sport 2 (2005): 221–240.
2.Allen-Collinson, Jacquelyn. „Feminist Phenomenology and the Woman in the Running Body”. Sport, Ethics & Philosophy 3 (2011): 287–302.
3.Allen-Collinson, Jacquelyn. „Intention and Epochē in Tension: Autophenomenography, Bracketing and a Novel Approach to Researching Sporting Embodiment”. Qualitative Research in Sport, Exercise & Health 1 (2011): 48–62.
4.Allen-Collinson, Jacquelyn. „Running the Routes Together. Corunning and Knowledge in Action”. Journal of Contemporary Ethnography 1 (2008): 38–61.
5.Allen-Collinson, Jacquelyn, John Hockey. „Runners’ Tales: Autoethnography, Injury and Narrative”. Auto/Biography 1 (2001), 2: 95–106. Dostęp 2.05.2017. https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/18175/Runners’Tales.pdf?sequence=2.
6.Anderson, Leon. „Analytic Autoethnography”. Journal of Contemporary Ethnography 4 (2006): 373–395.
7.Anderson, Leon, Mathew Austin. „Auto-ethnography in Leisure Studies”. Leisure Studies 2 (2012): 131–146.
8.Bielecka-Prus, Joanna. „Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej”. Przegląd Socjologii Jakościowej X (2014), 3: 76–95. Dostęp 2.05.2017. www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
9.Bochner, Artur P., Carolyn Ellis. „Personal Narrative as a Social Approach to Interpersonal Communication”. Communication Theory 2 (1992): 165–172.
10.Crawford, Lyall. „Personal Ethnograph”. Communication Monographs 63 (1996): 158–170.
11.Denzin, Norman K. Interpretive Biography. Newbury Park: Sage, 1989.
12.Douglas, Kitrina. „Challenging Interpretative Privilege in Elite and Professional Sport: One [Athlete’s] Story, Revised, Reshaped and Reclaimed”. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health 2 (2014): 220–243.
13.Douglas, Kitrina. „Storying My Self: Negotiating a Relational Identity in Professional Sport”. Qualitative Research in Sport and Exercise 2 (2009): 176–190.
14.Ellis, Carolyn. „Evocative Autoethnography: Writing Emotionally About our Lives”. W: Representation and the Text: Re-framing the Narrative Voice, red. William G. Tierney, Yvonne S. Lincoln, 115–142. Albany, NY: State University of New York Press, 1997.
15.Ellis, Carolyn. Revision: Autoethnographic Reflections on Life and Work. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2009.
16.Ellis, Carolyn, Arthur P. Bochner. „Autoethnography, Personal Narrative, and Reflexivity: Researcher as Subject”. W: Handbook of Qualitative Research, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 733–768. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2000.
17.Ellis, Carolyn, Tony E. Adams, Arthur P. Bochner. „Autoethnography: An Overview”. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 1 (2010). Dostęp 2.05.2017. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1589/3095.
18.Jakubowska, Honorata. Skill Transmission, Sport and Tacit Knowledge: A Sociological Perspective. Abingdon: Routledge, 2017.
19.Jones, Calley C. „Playing at the Queer Edges”. Leisure Studies 29 (2010): 269–287.
20.Kacperczyk, Anna. „Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii”. Przegląd Socjologii Jakościowej X (2014), 3: 32–74. Dostęp 2.05.2017. www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
21.Kacperczyk, Anna. „Od redaktora: Autoetnografia – w stronę humanizacji nauki”. Przegląd Socjologii Jakościowej X (2014), 3: 6–13. Dostęp 2.05.2017. www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
22.Kubinowski, Dariusz. Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
23.Kulas, Piotr. „Pomiędzy autobiografią a biografią. Biografia literacka jako źródło badań socjologicznych”. Przegląd Socjologii Jakościowej IX (2013), 4: 64–81. Dostęp 2.05.2017. www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
24.Larsen, Jonas. „(Auto)Ethnography and Cycling”. International Journal of Social Research Methodology 1 (2014): 59–71.
25.Leder, Drew. The Absent Body. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
26.McMahon, Jenny, Kerry McGannon. „Re-immersing into Elite Swimming Culture: A Meta-Autoethnography by a Former Elite Swimmer”. Sociology of Sport Journal 34 (2016): 223–234. Dostęp: 3.08.2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1123/ssj.2016-0134.
27.McParland, Shellie. „Autoethnography: Forging a New Direction in Feminist Sport History”. Journal of Sport History 3 (2012): 473–478.
28.Schön, Donald A. The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. Basic Books: London, 1991.
29.Sparkes, Andrew C. „Autoethnography and Narratives of Self: Reflections on Criteria in Action”. Sociology of Sport Journal 17 (2000): 21–43.
30.Sparkes, Andrew C. „Bodies, Identities, Selves: Autoethnographic Fragments and Reflections”. W: Moving Writing: Crafting Movement in Sport and Research, red. Jim Denison, Pirrko Markula, 51–76. New York: Peter Lang, 2003.
31.Sparkes, Andrew C. „The Fatal Flaw: A Narrative of the Fragile Body-Self”. Qualitative Inquiry 4 (1996): 463–494.
32.Van Maanen, John. Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
33.Wacquant, Loïc. „Carnal Connections: On Embodiment, Apprenticeship, and Membership”. Qualitative Sociology 4 (2005): 445–474.
34.Wacquant, Loïc. „Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter”. Qualitative Research in Psychology 8 (2011): 81–92.