Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Athletic Mobility
(Mobilność atlety)

Autorzy: Kasia Boddy
University of Cambridge
Słowa kluczowe: koszykówka trenerstwo etnografia praca talent
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (83-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opierając się na książce Black Men Can’t Shoot (Czarni nie umieją rzucać) Scotta N. Brooksa, wydanej w roku 2008 roku etnograficznej analizie akademickich drużyn koszykarskich w Filadelfii, autorka artykułu zestawia ze sobą koncepcje pracy i talentu jako źródła sportowego sukcesu uznawane zazwyczaj za niewspółmierne. Autor komentowanej przez nią książki dekonstruuje mit wrodzonego i zależnego m.in. od rasy talentu predysponującego do uprawiania jakiejś dyscypliny (tu: koszykówki) i dochodzi do wniosku, że nawet na poziomie amatorskim sukces zależy raczej od sposobu alokacji cielesnych zasobów – zarządzania siłami zawodnika, możliwości nawiązywania biznesowych kontaktów itp. – niż od umiejętności, finezji czy stylu gry.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Elijah. Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. New York: W.W. Norton, 1999.
2.Anderson, Elijah. “Against the Wall: Poor, Young, Black and Male”. In: Against the Wall: Poor, Young, Black, and Male, ed. by Elijah Anderson, 4–27. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.
3.Anon. “Both in Fine Condition”. New York Times, July 3, 1910: 2.
4.Barkley, Charles, Hoop Dreams, introduction to Ben Joravsky, 9–10. New York: Harper Perennial, 1995.
5.Besant, Walter. East London. London: Chatto and Windus, 1901.
6.Broadbent, Rick. “As Bolt provides a welcome flash of inspiration, Rogge can only moan”. Times [London], August 22, 2008: 85.
7.Brooks, Scott N. “Fighting like a Ballplayer: Basketball as a Strategy Against Social Disorganization”. In: Against the Wall: Poor, Young, Black, and Male, ed. by Elijah Anderson, 147–164. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.
8.Brooks, Scott N. Black Men Can’t Shoot. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
9.Castiglione, Baldesar. The Book of the Courtier. Trans. George Bull. Harmondsworth: Penguin, 1967.
10.Crouse, Karen. “In Pool or Out, Olympic Star Stands Apart”. New York Times, Aug 15, 2008. Access June 01, 2017. http://www.nytimes.com/2008/08/16/sports/16iht-16phelps.15346694.html.
11.Duneier, Mitchell. Slim’s Table: Race, Respectability, and Masculinity. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
12.Fanon, Franz. Black Skin, White Masks. Trans. Charles Lam Markmann. London: Verso, 1986.
13.George, Nelson. Elevating the Game: Black Men and Basketball. New York: HarperCollins, 1992.
14.Greenbaum, Susan D. Blaming the Poor: The Long Shadow of the Moynihan Report on Cruel Images of Poverty. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2015.
15.Hartmann, Douglas. “Black Men Can’t Shoot, by Scott N. Brooks”. Contemporary Sociology 39 (2010), 2: 145–146.
16.Hoberman, John. Darwin’s Athletes: How Sport Has Damaged Black America and Preserved the Myth of Race. Boston: Houghton Mifflin, 1997.
17.Longmore, Andrew. “9.69 and He Didn’t Even Break Sweat”. Times, August 17, 2008. Access June 01, 2017. https://www.thetimes.co.uk/article/969-and-usain-bolt-didnt-even-break-sweatb7dq57j20mh.
18.May, Reuben A. Buford. Living Through the Hope: High School Basketball, Race and the American Dream. New York: New York University Press, 2008.
19.Naismith, James. Basketball: Its Origin and Development [1941]. Lincoln, NA: University of Nebraska Press, 1996.
20.Obama, Barack. Dreams from My Father. Edinburgh: Canongate, 2008.
21.Patterson, Orlando. “A Poverty of the Mind”. New York Times, March 26, 2006, Section 4: 13.
22.Simon, David, Edward Burns. The Corner: A Year in the Life of an Inner-City Neighbourhood. New York: Broadway, 1997.
23.Smith, Ed. What Sport Tells Us About Life. London: Viking, 2008.
24.Topping, Alexandra. “Welcome to All Stars: Gym at the Heart of Boris’s Plan to Curb Youth Crime”. The Guardian, November 15, 2008. Access June 01, 2017. https://www.theguardian.com/society/2008/nov/15/young-people-boxing-boris-johnson-all-stars-gym.
25.Wilson, William Julius. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, Public Policy. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
26.Wilson, William Julius. “The Economic Plight of Inner-City Black Males”. In: Against the Wall: Poor, Young, Black, and Male, ed. by Elijah Anderson, 55–69. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.