Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Knockout [fragment powieści]

Autorzy: Grzegorz Flakierski
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:4 (121-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Knockout to fabularyzowana biografia Szapsela Rotholca, polskiego boksera pochodzenia żydowskiego, który przetrwał w getcie warszawskim jako członek żydowskiej policji porządkowej. Po wojnie stanął przed sądem obywatelskim, oskarżony przez wspólnotę o nieetyczne zachowanie oraz brutalne traktowanie Żydów w getcie. Wyemigrował do Kanady, gdzie zmarł w roku 1996. Powieść rozpoczyna się w roku 1934, gdy Rotholc zdobywa brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, i opowiada jego dalsze losy w przedwojennej Polsce, warszawskim getcie, powojennej Warszawie, aż do schyłku życia w Kanadzie.
Pobierz plik

Plik artykułu