Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Pamiętniki inwalidów wojennych – PRL i (re)konstruowanie okaleczonych ciał

Autorzy: Wojciech Śmieja
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: inwalidztwo męskość pamiętniki wojna cielesność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor omawia tytułowe pamiętniki inwalidów wojennych wydane w 1971 roku w jednym tomie, jako efekt konkursu rozpisanego przez MON. Stanowią one interesujące źródło badań nad (samo)świadomością inwalidów wojennych, a także – w nie mniejszym stopniu – nad społeczną czy ekonomiczną pozycją, jaką inwalidzi zajmowali w PRL. Z przyjętej przez autora i bliskiej mu badawczej perspektywy masculinity studies szczególnie interesujące okaże się tu zagadnienie sposobów narratywizowania męskości i męskiej cielesności przez inwalidów wojennych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartelski, Lesław. Polscy pisarze współcześni 1939–1991. Leksykon. Gdańsk: Tower Press, 2000.
2.Bourke, Joanna. Men’s Bodies. Britain and The Great War. Chicago: Chicago University Press, 1996.
3.Corbin, Alain, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello. Histoire de la virilité. Paris: Seuil, 2011. [T. 1: L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, red. Georges Vigarello. T. 2: Le triomphe de la virilité. Le XIXe siècle, red. Alain Corbin. T. 3: La Virilité en crise? XXe–XXIe siècle, red. Jean-Jacques Courtine].
4.Corbin, Alain, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello. Historia ciała. T. 2: Od Rewolucji do I wojny światowej, red. Alain Corbin. Tłum. Krystyna Belaid, Tomasz Stróżyński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2013.
5.Corbin, Alain, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello. Historia ciała. T. 3: Różne spojrzenia, wiek XX, red. Jean-Jacques Courtine. Tłum. Krystyna Belaid, Tomasz Stróżyński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014.
6.Crayden-Croyne, Ann. Reconstructing the Body Classicism, Modernism, and the First World War. Oxford: Oxford University Press 2009.
7.Czerwiński, Marcin. Przemiany obyczaju. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
8.Dobroński, Adam Czesław. Związek Inwalidów Wojennych RP 1919–2009. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010.
9.Garbat, Marcin. Historia niepełnosprawności: geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Gdynia: Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2015.
10.Głowacki, Janusz. Wirówka nonsensu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
11.Łomacki, Mikołaj, Jadwiga Szulc-Lyskowa, red. Zbowidowcy. Tradycje i zadania. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
12.Serlin, David. „The Other Arms Race”. W: The Disability Studies Reader, Second Edition, red. Lennard J. Davis, 49–66. 2nd ed. New York–London: Routledge, 2006.
13.Stańczak-Wiślicz, Katarzyna. „Ojcowie nieobecni, ojcowie słabi i przegrani, czyli polska prasa kobieca drugiej połowy lat 40-tych XX w. na temat funkcjonowania mężczyzn w rodzinie”. W: Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, red. Magdalena Dąbrowska, Andrzej Radomski, 128–137. Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, 2010.
14.Theweleit, Klaus. Męskie fantazje. T. 1: Kobiety, strumienie, ciała, historia. T. 2: Męskie ciała. Przyczynek do psychoanalizy białego terroru. Tłum. Michał Falkowski, Michał Herer. Przekł. Przejrzał Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
15.Wawrzyniak, Joanna. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2009.
16.Wójcik, Włodzimierz. Józef Piłsudski w legendzie literackiej. Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 1999.
17.Wójcik, Włodzimierz. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1986.
18.Załuski, Zbigniew. Siedem polskich grzechów głównych. Nieśmieszne igraszki. Warszawa: Iskry, 1973.