Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Nie tylko eseistyczne „ty”

Autorzy: Arleta Galant
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: esej czytelniczka gatunek lektura
Data publikacji całości:2018-04-04
Liczba stron:9 (37-45)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy eseistyką, autobiografizmem a pozycją czytelnika bądź czytelniczki. Główna hipoteza autorki brzmi: eseistyczne „ty” w większym stopniu niż eseistyczne „ja” może być kluczem do autobiograficzności esejów pisanych przez kobiety. Lektura eseistyki Herty Müller, Jeanette Winterson oraz Zadie Smith hipotezę tę wzmacnia, ale też modyfikuje współtworzące ją przekonanie o pisarstwie jako poszukiwaniu porozumienia z odbiorcą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Galant, Arleta. „Blizny i kanty. O prozie Herty Müller”. Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny 2 (2006): 11-19.
2.Lis, Renata. Lesbos. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2018.
3.Müller, Herta. Król kłania się i zabija. Tłum. Katarzyna Leszczyńska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2005.
4.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
5.Sendyka, Roma. „Wolność warta tysiąca papierosów”. W: Virginia Woolf, Eseje wybrane. Tłum. Magda Heydel. Kraków: Karakter, 2015.
6.Smith, Zadie. Jak zmieniałam zdanie. Eseje okolicznościowe. Tłum. Agnieszka Pokojska. Kraków: Znak, 2010.
7.Solnit, Rebecca. Mężczyźni objaśniają mi świat. Tłum. Anna Dzierzgowska. Kraków: Karakter, 2017.
8.Sontag, Susan. Przeciw interpretacji i inne eseje. Tłum. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Kraków: Karakter, 2012.
9.Winterson, Jeanette. O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie. Tłum. Zbigniew Batko. Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2001.
10.Verner Gunn, Janet. „Sytuacja autobiograficzna”. Tłum. Jadwiga Węgrodzka. W: Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2009.