Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2023.32-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 32
Sprachübergreifende Einflüsse aus der Perspektive der Lernenden
(Wpływy międzyjęzykowe z perspektywy uczących się)

Autorzy: Aleksandra Lipińska ORCID
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Słowa kluczowe: wpływy międzyjęzykowe świadomość językowa wielojęzyczność
Data publikacji całości:2023-11
Liczba stron:17 (307-323)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 90

Abstrakt

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej wielojęzyczne, dlatego również w nauce coraz więcej uwagi poświęca się wielojęzyczności i interakcjom językowym. Im więcej języków w naszym repertuarze językowym posiadamy, tym więcej pojawia się możliwości wpływów międzyjęzykowych. Przeprowadzono badanie z trzema grupami studiujących w celu poznania ich postrzegania wielojęzyczności oraz interakcji międzyjęzykowych. Wyniki badania pokazują, że im więcej ma się kontaktu z językami i im więcej języków się nabywa, tym większa świadomość językowa oraz tym większe możliwości czerpania korzyści z wcześniej nabytych języków. Wyniki badania otwierają również szerokie pole do działania w ramach dydaktyki, ponieważ jest to duża szansa, aby już w szkołach pokazywać uczącym się podobieństwa i różnice między językami oraz uczyć, jak mogą korzystać z wcześniej nabytej wiedzy językowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronin, Larissa. „What is multilingualism?“. In: Twelve lectures on multilingualism, hrsg. v. David Singleton, Larissa Aronin, 3–34. Bristol: Multilingual Matters, 2019.
2.Bardel, Camilla, Ylva Falk. „The L2 status factor and the declarative/procedural distinction“. In: Third language acquisition in adulthood, hrsg. v. Jennifer Cabrelli Amaro, Jason Rothman, 61–78. Amsterdam: John Benjamins, 2012.
3.Bardel, Camilla, Ylva Falk. „The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax“. Second Language Research 23 (2007): 459–484.
4.Bloomfield, Leonard. Language. London: Allen & Unwin, 1933.
5.Butzkamm, Wolfgang. Der Lehrer ist unsere Chance. Essen: Buchverlag Professor A.W. Geisler, 2015.
6.Cenoz, Jasone, Britta Hufeisen, Ulrike Jessner. Cross-Linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters, 2001.
7.Chłopek, Zofia. „Problemy z użyciem przedimków w pisemnej produkcji w języku trzecim: analiza psycholingwistyczna i implikacje glottodydaktyczne“. Lingwistyka Stosowana 10 (2014): 11–23.
8.Chłopek, Zofia. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
9.De Angelis, Gessica. Third or additional language acquisition. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2007.
10.Festman, Julia. „The Psycholinguistics of Multilingualism“. In: Twelve lectures on multilingualism, hrsg. v. David Singleton, Larissa Aronin, 233–269. Bristol: Multilingual Matters, 2019.
11.Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin München: Langenscheidt KG, 2001.
12.Grosjean, Francois. „An attempt to isolate, and then differentiate, transfer and interference“. International Journal of Bilingualism 16/1 (2001): 1–11.
13.Grosjean, Francois. „Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person“. Brain and Language 36 (1989): 3–15.
14.Hufeisen, Britta. „Theoretische Fundierung multiplen Sprachenlernens – Faktorenmodell 2.0.“ Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 36 (2010): 200–208.
15.Kemp, Charlotte. „Defining multilingualism“. In: The exploration of multilingualism, hrsg. v. Larissa Aronin, Britta Hufeisen, 11–26. Amsterdam: John Benjamins, 2009.
16.Neuner, Gerhard. „Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik“. In: Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch, hrsg. v. Britta Hufeisen, Gerhard Neuner, 13–34. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003.
17.Odlin, Terence. Language Transfer. Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
18.Rothman, Jason. „Cognitive economy, non-redundancy and typological primacy in L3 acquisition“. In: Romance languages and linguistic theory 2011, hrsg. v. Sergio Baauw, Frank Drijkoningen, Luisa Meroni, Manuela Pinto, 217–247. Amsterdam: John Benjamins, 2013.
19.Rothman, Jason. „Linguistic and cognitive motivations for the typological primacy model (TPM) of third language (L3) transfer: Timing of acquisition and proficiency considered“. Bilingualism: Language and Cognition 18/2 (2015): 179–190.
20.Rothman, Jason. „L3 syntactic transfer selectivity and typological determinacy: The typological primacy model“. Second Language Research 27 (2011): 107–127.
21.Singleton, David, Larissa Aronin. Twelve lectures on multilingualism. Bristol: Multilingual Matters, 2019.
22.Sopata, Aldona. „Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice”. In: Scripta manent – res novae, hrsg. v. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz, 399–408. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
23.Steinhauer, Britta. Transfer im Fremdspracherwerb. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2006.