Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 32

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Redaktionsseite


(Strona redakcyjna)
2 (1-2) --- Więcej
*

Inhaltsverzeichnis


(Spis treści)
2 (3-4) --- Więcej
1.

„Aber was ist als Ganzes überhaupt darstellbar?“ Zum literarischen Schaffen von Erica Pedretti (1930–2022)


(„Ale co da się w ogóle przedstawić jako całość?” O twórczości literackiej Eryki Pedretti (1930–2022))
20 (5-24) Daniel Rothenbühler Więcej
2.

Die imaginierten Abenteuer eines Mönchs. E.T.A. Hoffmanns "Die Elixiere des Teufels" als Ausdruck romantischer Unsicherheit


(Wyimaginowane przygody pewnego mnicha. "Die Elixiere des Teufels" E.T.A. Hoffmanna jako wyraz romantycznej niepewności)
16 (25-40) Magda Jaglewicz Więcej
3.

Liebe als Flucht: Metaphorische und allegorische Sinnschichten in Gertrud Leuteneggers Roman „Späte Gäste“ (2020)


(Miłość jako ucieczka: Metaforyczne i alegoryczne płaszczyzny znaczeniowe w powieści Gertrud Leutenegger „Späte Gäste”)
28 (41-68) Daniel Annen Więcej
4.

„In meinen Träumen seh ich eine Stadt zum Leben“. Heimat im Spannungsfeld von ‚gesundem Menschenverstand‘ und der Sehnsucht nach der ‚alten Welt‘ in Juli Zehs dystopischem Roman "Corpus Delicti. Ein Prozess"


(„W snach widzę miasto, w którym chciałbym żyć”. ‚Heimat’ w dystopijnej powieści Juli Zeh Corpus "Delicti. Ein Prozess": pomiędzy ‚zdrowym rozsądkiem’ a tęsknotą za ‚starym światem’)
22 (69-90) Aleksandra Burdziej Więcej
5.

Eingrenzung durch Sprache und Identität bei Michael Zeller in "Die Reise nach Samosch" und bei Stephan Wackwitz in "Ein unsichtbares Land"


(Ograniczenia przez język i tożsamość w powieściach „Die Reise nach Samosch“ Michaela Zellera i „Ein unsichtbares Land“ Stephana Wackwitza)
16 (91-106) Jan Kubica Więcej
6.

Die Scham der Einwanderer. Facetten einer schmerzvollen Emotion in der deutschen Migrationsliteratur mit polnischem Hintergrund


(Wstyd imigrantów. Oblicza bolesnej emocji w niemieckiej literaturze migracyjnej z polskim tłem)
17 (107-123) Dorota Masiakowska-Osses Więcej
7.

Der grobe Pommer: über die Pommern, ein Stereotyp und eine Anekdote


(Nieokrzesany Pomorzanin: o stereotypie, anegdocie i Pomorzanach)
29 (125-153) Bartosz Wójcik Więcej
8.

„Chagallisch“: Zur Ästhetik der Luft in lyrischen Texten


(„Chagallisch”: O estetyce powietrza w tekstach lirycznych)
25 (155-179) Monika Szczepaniak Więcej
9.

Einfache Formen – Mythologische Redensarten – Die Lebendigkeit der Idiome


(Proste Formy – Mitologiczne wyrażenia przysłowiowe – Żywotność idiomów)
20 (181-200) Barbara Komenda-Earle Więcej
10.

Emotionen in medialen Diskursen am Beispiel von Memes


(Emocje w dyskursach medialnych na przykładzie memów)
19 (201-219) Sławomir Kowalewski, Laura Kowalska Więcej
11.

Der Tod als Tabu oder der Tod beim Namen genannt? Zu wörtlichen und euphemistischen Todesbenennungen in Wiener Todesanzeigen aus dem 19. Jahrhundert


(Śmierć jako tabu czy też śmierć nazwana po imieniu? Neutralne i eufemistyczne odniesienia do śmierci w XIX-wiecznych wiedeńskich nekrologach)
21 (221-241) Agnieszka Gaweł Więcej
12.

Zum Inhalt und zur Sprache der Einträge im Görlitzer Roten Buch aus dem 14. Jahrhundert (1351–1360)


(O treści i języku adnotacji w zgorzeleckiej Czerwonej Księdze z XIV wieku (1351–1360))
25 (243-267) Piotr Owsiński Więcej
13.

Zur praxisorientierten DaF-Didaktik der Dependenzstrukturen im Funktionsverbgefüge (FVG)


(Dydaktyczne problemy struktur predykatorów w stałych związkach semantyczno-składniowych)
22 (269-290) Sebastian Dusza Więcej
14.

Literatur als Freiraum: Literaturdidaktik und literarizitätsorientierter DaF-Unterricht in Italien – Entwurf eines Forschungsprojekts


(Literatura jako otwarta przestrzeń: Dydaktyka literatury i zorientowane na literackość lekcje języka niemieckiego jako języka obcego (DaF) we Włoszech – Szkic do projektu badawczego)
16 (291-306) Cecilia Regni Więcej
15.

Sprachübergreifende Einflüsse aus der Perspektive der Lernenden


(Wpływy międzyjęzykowe z perspektywy uczących się)
17 (307-323) Aleksandra Lipińska Więcej
16.

Vom Glück der Mehrsprachigkeit: Ein polnischer Linguist über seinen Spracherwerb des Deutschen, Englischen und Russischen


(O szczęściu wielojęzyczności: Polski lingwista opowiada o swojej nauce języków obcych: niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego)
23 (325-347) Ingrid Hudabiunigg Więcej
17.

Zur aktuellen Situation des deutschen Minderheitenunterrichts in Polen


(O aktualnej sytuacji edukacji mniejszości niemieckiej w Polsce)
18 (349-366) Ryszard Ziaja Więcej
18.

Im Schnittpunkt der Kollokationsforschung und der DaF-Didaktik – Zur Monografie von Joanna Targońska "Die Entwicklung der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen"


(Między obszarem badań nad kolokacjami i dydaktyką języka niemieckiego jako obcego – o monografii Joanny Targońskiej "Die Entwicklung der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen")
12 (367-378) Magdalena Lisiecka-Czop Więcej