Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2023.32-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 32
Im Schnittpunkt der Kollokationsforschung und der DaF-Didaktik – Zur Monografie von Joanna Targońska "Die Entwicklung der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen"
(Między obszarem badań nad kolokacjami i dydaktyką języka niemieckiego jako obcego – o monografii Joanny Targońskiej "Die Entwicklung der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen")

Autorzy: Magdalena Lisiecka-Czop ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa
Słowa kluczowe: kolokacje język niemiecki jako język obcy akwizycja słownictwa świadomość językowa
Data publikacji całości:2023-11
Liczba stron:12 (367-378)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 78

Abstrakt

Joanna Targońska prezentuje w swojej opublikowanej w 2021 r. monografii wielowymiarowy model kompetencji kolokacyjnej w języku obcym, zawierający komponenty uważności, refleksji i świadomości językowej. Książka zawiera także podłużne badanie empiryczne, mające na celu weryfikację jego słuszności. W omówieniu publikacji poddano analizie wkład autorki w wyjaśnienie istotnych procesów akwizycji leksyki obcojęzycznej oraz ich dydaktycznych implikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Caro Cedillo, Anna. Fachsprachliche Kollokationen. Ein übersetzungsorientiertes Datenbankmodell. Deutsch-Spanisch. Tübingen: Narr, 2004.
2.Eugenio Coseriu. „Lexikalische Solidaritäten“. Poetica 1 (1967) 3: 293–303.
3.Hausmann, Franz Josef. „Wortschatzlernen ist Kollokationslernen. Zum Lehren und Lernen französischer Wortverbindungen“. Praxis des neusprachlichen Unterrichts 3 (1985) 4: 395–406.
4.Henriksen, Birgit. „Research on L2 learners’ collocational competence and development – a progress report“. In: L2 vocabulary acquisition, knowledge and use. New perspectives on assessment and corpus analysis, hrsg. v. Camilla Bardell, Christina Lindquist, Batia Laufer, 29–56. Amsterdam: Eurosla, 2013. Zugriff 08.05.2033. https://www.eurosla.org/monographs/EM02/Henriksen.pdf.
5.Irsula Peña, Jesús. Substantiv-Verb-Kollokationen. Kontrastive Untersuchungen Deutsch-Spanisch. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, 1994.
6.Konecny, Christine. Kollokationen. Versuch einer semantisch-begrifflichen Annäherung und Klassifizierung anhand italienischer Beispiele. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010.
7.Kubiczek, Agnieszka. „Zarządzanie uwagą na lekcji języka obcego w fazie percepcji i przetwarzania struktur językowych“. Neofilolog 35 (2010): 173–183.
8.Portmann-Tselikas, Paul R. „Sprachaufmerksamkeit und Grammatiklernen“. In: Grammatik und Sprachaufmerksamkeit, hrsg. v. Paul R. Portmann-Tselikas, Sabine Schmölzer-Eibinger, 9–28. Innsbruck: Studienverlag, 2001.
9.Reder, Anna. Kollokationen in der Wortschatzarbeit. Wien: Präsens Verlag, 2006.
10.Reder, Anna. Kollokationen in Theorie und Praxis. Pécs: Universität Pécs, 2013.
11.Siepmann, Dirk. „Eigenschaften und Formen lexikalischer Kollokationen. Wider ein zu enges Verständnis“. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 112 (2002) 3: 240–263.
12.Szulc, Aleksander. Lingwistyczne podstawy programowania języka. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
13.Szulc, Aleksander. „Kognitivität und Habituation im Fremdsprachenunterricht“. In: Sprachwissenschaft und Fremdsprachenunterricht, hrsg. v. Aleksander Szulc, 25–37. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1975.
14.Targońska, Joanna. Die Entwicklung der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2021 (= Poznan Studies in Applied Linguistics/Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 13, hrsg. v. Camilla Badstübner-Kizik, Maciej Karpiński).
15.Targońska, Joanna. „Der Kollokationsbegriff im Lichte der geschichtlichen Entwicklung“. Kwartalnik Neofilologiczny 61 (2014) 4: 695–717.
16.Targońska, Joanna. „Kollokationen – ein vernachlässigtes Gebiet der DaF-Didaktik?“ Linguistik online 68 (2014): 127–149.
17.Targońska, Joanna. „Kompetencja kolokacyjna – niedostatecznie rozpoznany element kompetencji leksykalnej“. Neofilolog 43(2014) 2: 193–208.
18.Tomas, Adam. Kollokationen im Deutschen. Ein Versuch einer Determinierung. Saarbrücken: Dr. Müller Verlag, 2008.
19.Ulrich, Winfried. „Das Verhältnis von allgemeiner Sprachkompetenz und Wortschatzkompetenz“. In: Wortschatzarbeit, hrsg. v. Inge Pohl, Winfried Ulrich, 127–132. Banntmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2011.