Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2017.26-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26
Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska: Omówienie książki Joanny Golonki "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme")

Autorzy: Ryszard Lipczuk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: gramatyka kontrastywna pragmatyka kontrastywna język niemiecki język polski
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (303-314)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 3012

Abstrakt

Tekst jest omówieniem książki Joanny Golonki (Uniwersytet Rzeszowski), w której przedstawione są wybrane zagadnienia gramatyczne, słowotwórcze i pragmatyczne w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra, Zenon Weigt. „Bibliographie zu Fragen der kontrastiven Linguistik und zum deutsch-polnischen Sprachvergleich“. Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde XXIII, 2002: 655–705.
2.Darski, Józef Paweł. Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.
3.Engel, Ulrich et al. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. 2 Bde. Heidelberg: Gross / Warszawa: PWN, 1999.
4.Engel, Ulrich, Eugeniusz Tomiczek. Wie wir reden. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast. Wrocław, Dresden: OW ATUT & Neisse, 2010.
5.Gaca, Alicja. „Artikelopposition im Deutschen und Artikellosigkeit im Polnischen aus der Sicht der Textstruktur“. Studia Germanica Posnaniensia XVI, 1989: 127–146.
6.Iluk, Jan. Privative Adjektive des Deutschen und Polnischen. Bildungen auf-los und bez- in kontrastiver Sicht. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1988.
7.Kazimierska, Elżbieta. Direktionalia im Deutschen und im Polnischen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2014. (= Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 45)
8.Lipczuk, Ryszard. Zur Wiedergabe substantivischer Komposita des Deutschen im Polnischen (anhand der Sportlexik). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 7 (1981): 7–21.
9.Markiewicz, Aleksandra. Der Imperativ im Deutschen und Polnischen. Kraków: Universitas, 2000.
10.Miemietz, Bärbel. Kontrastive Linguistik deutsch-polnisch 1965–1980. Ein Literaturbericht. Gießen: W. Schmitz Verlag, 1981.
11.Miodek, Wacław. Die Begrüßungs- und Abschiedsformeln im Deutschen und im Polnischen. Heidelberg: Stauffenburg,1994.
12.Prokop, Izabela. Erotetische Sprechakte im Deutschen und im Polnischen anhand natürlicher Gespräche. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1992.
13.Schatte, Czesława. Partizipialkonstruktionen im Deutschen und Polnischen. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.