Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 26

Rok wydania:2017

Informacje

Redaktorzy tematyczni: Krzysztof Nerlicki, Dorota Sośnicka

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff


(Zachodniopomorskie elementy w podaniach ludowych o Klausie Störtebekerze)
18 (5-22) Bartosz Wójcik Więcej
2.

Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen


(Miłość, wolność i patriotyzm w powieści "Cordelia" Caroline von Wolzogen)
20 (23-42) Barbara Rowińska-Januszewska Więcej
3.

„Es ist eine grosse Seligkeit – so allein – so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein“ – Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient


(‘Wielką rozkoszą jest być samemu – zupełnie samemu ze swoimi marzeniami’: Paul Scheerbart i jego duchowa ucieczka w stronę orientu)
20 (43-62) Karolina Matuszewska Więcej
4.

Königsberger Zuversicht: Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)


(Ufność z Königsbergu: O niemieckiej poetce żydowskiego pochodzenia Gertrud Marx)
11 (63-73) Martin A. Völker Więcej
5.

Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur


(Wpływ Internetu na kreowanie rzeczywistości we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży)
15 (75-89) Ewa Hendryk Więcej
6.

Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs


(Refleksje na temat koncepcji, struktury i treści słownika dialektów niemieckich na Węgrzech)
16 (91-106) Csaba Földes Więcej
7.

Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen


(Realizacja walencji w niemieckich i polskich tekstach prawniczych)
20 (107-126) Joanna Golonka Więcej
8.

Das Problem der Valenzreduktion der polnischen und deutschen Verben


(Problem redukcji walencyjnej czasowników polskich i niemieckich)
18 (127-144) Katarzyna Ochmańska Więcej
9.

Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen


(O niektórych konfiguracjach pro-drop w języku jidysz w porównaniu z cechami języka niemieckiego i polskiego)
20 (145-164) Anna Pilarski Więcej
10.

Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten


(O wpływie sposobu przedstawienia treści wyrazów na ich przetwarzanie na przykładzie wybranych neologizmów z zapożyczonymi komponentami)
19 (165-183) Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska Więcej
11.

Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme


(Stereotypy narodowe wobec Niemiec i Polski w świetle niemiecko- i polskojęzycznej leksykografii. Przegląd krytyczny)
18 (185-202) Joanna Szczęk Więcej
12.

Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven


(O konieczności analizy zagadnienia (nie)grzeczności w przestrzeni akademickiej – Nowe perspektywy badawcze)
17 (203-219) Barbara Maj-Malinowska Więcej
13.

Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung


(Analiza prawno-porównawcza jako narzędzie w dydaktyce tłumaczenia fachowego z dziedziny prawa)
18 (221-238) Karolina Kęsicka Więcej
14.

Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription


(Filolog jako metaodbiorca tekstu)
15 (239-253) Małgorzata Korycińska-Wegner Więcej
15.

Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder


(Kilka uwag dotyczących trzyjęzycznego rozwoju (polski–esperanto–niemiecki) moich dzieci)
15 (255-269) Alicja Sakaguchi Więcej
16.

Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich


(Wymiana szkolna jako droga do rozwijania kompetencji interkulturowej – niemiecko-francuskie i niemiecko-polskie projekty wymian szkolnych)
15 (271-285) Gabriela Gorąca-Sawczyk, Natalja Jourdy Więcej
17.

Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"


(Poważnie o komizmie w utworach Christine Nöstlinger: o pracy Małgorzaty Filipowicz "Lustige Gespenster")
15 (287-301) Ewelina Kamińska-Ossowska Więcej
18.

Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"


(Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska: Omówienie książki Joanny Golonki "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme")
12 (303-314) Ryszard Lipczuk Więcej
19.

Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"


(O interdyscyplinarnych badaniach nad frazami)
16 (315-330) Piotr Sulikowski Więcej
20.

Tucholsky in Szczecin. Eine Tagung der Kurt Tucholsky-Gesellschaft und des Instituts für Germanistik der Universität Szczecin: „Tucholsky, Stettin/Szczecin, Polen, die Ostsee“, Szczecin, 28.-30.10.2016

5 (331-335) Dorota Sośnicka Więcej
*

Zmarł Egon Bahr, przyjaciel Polaków i rzecznik pokojowej współpracy

4 (335-338) Karol Czejarek Więcej