Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2019.28-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28
Bericht über die internationale wissenschaftliche Konferenz „Das 110. Jubiläumsjahr der Konferenz von Czernowitz - Linguistische und kulturelle Aspekte des Jiddischen“, 11.-12. April 2018, Szczecin
(Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "110. rocznica konferencji w Czerniowcach - lingwistyczne i kulturowe aspekty języka jidysz", 11-12 kwietnia 2018, Szczecin)

Autorzy: Małgorzata Osiewicz-Maternowska ORCID
Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: język jidysz międzynarodowa konferencja naukowa konferencja w Czernowitz
Rok wydania:2019
Liczba stron:4 (255-258)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 361

Abstrakt

sprawozdanie
Pobierz plik

Plik artykułu