Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 37/2021
Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku
(Online parishes in Poland during the COVID-19 pandemic: a case study)

Authors: Józef Kloch ORCID
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Keywords: COVID-19 pandemic pastoral care online parish Church Poland
Data publikacji całości:2021-12-15
Page range:19 (95-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

After the initial shock caused by the sanitary restrictions during the pandemic, parish communities quite quickly found their way into the digital pastoral realm. The creativity of the lay faithful and the clergy in this regard was extremely high. Sixteen categories of church-based online activities during the COVID-19 period can be identified: charity (including crowdfunding), theological research activities, evangelisation, funding (for missionary works, parishes, and other entities), information (news), catechesis/religion (school activities), culture, prayer, Masses and religious services, periodic pastoral meetings, pilgrimages, Holy Scripture, preparation for the sacraments, retreats, volunteering (including online management of real volunteering), and online management of Church entities. There were not many pastoral and liturgical guidelines from the Holy See or the Polish Bishops’ Conference during the pandemic. However, the teaching of the popes or the Pontifical Council for Social Media on the Church’s digital presence has been so abundant that the importance of the role that the Internet could and did play within the Church during the successive lockdowns cannot be doubted.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antczak C., NeartheWoodsPictures Studio, „Biuletyn Informacyjny Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe” 2 (2021), s. 6–8.
2.Bartocha W., Liturgia „zmediatyzowana” w świetle Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, „Łódzkie Studia Teologiczne” 28 (2019) 4, s. 55–69.
3.Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, 2009, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 70–75.
4.Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa, 2010, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 82–87.
5.Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji, 2013, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/docu-ments/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (dostęp: 27.05.2021).
6.Brożek G., Życie przez Internet, „Tarnowski Gość Niedzielny” 28 (2020), s. V.
7.Corpuz J.C.G., Sarmiento Ph.J., Going back to basics. Experiencing Domus ecclesiae (House Church) in the celebration of the liturgy during COVID-19, „Practical Theology” 14 (2020) 1–2, s. 110–122.
8.Dokumenty na czas epidemii koronawirusa, https://episkopat.pl/dokumenty-na-czas-epidemii-koronawirusa (dostęp: 19.06.2021).
9.Draguła A., Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009.
10.Draguła A., Modlitwa, nie „oglądanie”. Instrukcja obsługi transmisji Mszy świętej, https://wiez.pl/2020/03/14/chodzi-o-modlitwe-a-nie-ogladanie-instrukcja-obslugi-transmisji-mszy-swietej (dostęp: 2.07.2021).
11.Franciszek, „Chodź i zobacz” (J 1,46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są, 2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/pa-pa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (dostęp: 29.06.2021).
12.Gądecki S., Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem, 10.03.2020, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-kosciol-stosuje-sie-do-zalecen-sluzb-sanitarnych-ws-koronawirusa-2/ (dostęp: 29.06.2021).
13.Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.
14.Jan Paweł II, Internet – nowe forum głoszenia Ewangelii, 2002, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 22–27.
15.Kalendarium początków pandemii w Polsce, https://koronawirusunas.pl (dostęp: 3.07.2021).
16.Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, https://episkopat.pl/komunikat-z-389-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski (dostęp: 29.06.2021).
17.Konferencja Episkopatu Polski, Budujmy więzi! List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce, 28.08.2020, https://tydzienwychowania.pl/wp-content/uploads/2020/09/tw2020-List-Pasterski.pdf (dostęp: 28.07.2021).
18.Makuła M., Transmisje Mszy świętych wlive streamingu w Internecie. Analiza możliwości, postulaty i propozycje, „Seminare” 1 (2019) 40, s. 37–49.
19.Kroczek P., Okólnik dotyczący transmisji Mszy świętych w Internecie, https://www.archi- diecezja.wroc.pl/WD-komunikaty/20210115_2.pdf (dostęp: 30.06.2021).
20.Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka Internetu, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 46–62.
21.Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 28–44.
22.Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, Zarządzenie nr 1/2020, 12.03.2020, https://epi- skopat.pl/zarzadzenie-nr-1-2020-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-z-dnia- 12-marca-2020-r/ (dostęp: 29.06.2021).
23.Rudenko S., Turenko V., Specifics of State-Religious Relationships During Covid-19. East - ern Europe vs Western Europe , „Occasional Papers on Religion in Eastern Europe” 41 (2021) 1, s. 14–30.
24.Seweryniak H., Teologie na „progu domu”, „Kultura – Media – Teologia” 1 (2010) 1, s. 9–22.
25.Skorupa G., Wywiad (archiwum prywatne autora).
26.Skworc W., Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Słowo pasterskie Arcy- biskupa Katowickiego, 3.04.2020, https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktual- nosci/1205-duchowe-przezycie-wielkiego-tygodnia-i-wielkanocy (dostęp: 29.08.2021). Strzelczyk G., Farorzowa instrukcja do komunii duchowej , http://mkolbe.pl/assets/files/ Komunia_duchowa.pdf (dostęp: 3.07.2021).
27.Strzelczyk G., Farorzowa instrukcja do żalu doskonałego, http://mkolbe.pl/assets/files/ al-doskonay.pdf (dostęp: 3.07.2021).
28.Strzelczyk G., Wywiad (archiwum prywatne autora).
29.Szczepaniak M., Wiralizacja i wirtualizacja liturgii? Studium przypadku transmisji Mszy św. w czasie pandemii, „CollectaneaTheologica” 91 (2021) 1, s. 133–154.