Search

Result: Found records: 107 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
3. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
4. „Nad Pismo Święte przyczyniać”. Kontekst teologiczny sceny zstąpienia do piekieł w Historyi o chwalebym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
5. Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
6. Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
7. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
8. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
9. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
10. Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
11. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
12. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
13. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
14. Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
15. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
16. Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
17. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
18. BUDOWANIE WSPÓLNOTY CHRYSTUSOWEGO KOŚCIOŁA – W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II ECCLESIA IN OCEANIA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
19. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
20. OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
21. The Anglican Church in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
22. Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
23. Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
24. Wybór systemów nagłośnienia pomieszczeń sakralnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
25. Drugi Sobór Watykański – próba kontekstualnej interpretacji historycznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
26. Czy św. Ambroży był słabym teologiem? Nowatorskie aspekty nauki o Trójcy Świętej w dziele De fide
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
27. Działalność duszpasterska ks. dr. Grzegorza Okroya TChr
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
28. The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
29. Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
30. Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
31. Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
32. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
33. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
34. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
35. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
36. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
37. HIERARCHIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO WOBEC ZIEM ODZYSKANYCH** W LATACH 1945–1951 – WYBRANE PERSPEKTYWY
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
38. Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
39. L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
40. Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
41. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
42. Städtische Führungseliten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
43. Papieża Franciszka metafory Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
44. Młodzi w Kościele Faranciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
45. Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
46. ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
47. Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
48. Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
49. Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
50. Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
51. Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
52. Trudności eklezjalnej recepcji objawień prywatnych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
53. Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa i rodziny przez narzeczonych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
54. Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи Посполитой в конце XVIII века
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
55. Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
56. Freski w grzędzickiej świątyni - "zapomniany" zabytek średniowiecznej sztuki kościelnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
57. Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
58. Działalność organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
59. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
60. Ingerencje władz państwowych w sprawowanie kultu publicznego na przykładzie działań zielonogórskiej administracji wyznaniowej wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
61. Wychowanie patriotyczne wyzwaniem dla katechezy Kościoła w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
62. The lifting of “pontifical secrecy” and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
63. Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
64. Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
65. Utrata urzędu kościelnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
66. Kwestia unieważniania prawomocnych orzeczeń sądowych wydawanych wobec księży w Polsce w latach 1944–1989
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
67. Suicide from the joint perspective of canon law and Polish law
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Go to
68. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
69. Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
70. Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1950–1972
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
71. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
72. Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
73. Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
74. The role of the epiclesis in transubstantiation
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
75. Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
76. Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
77. The Book of Judith in the Works of Clement of Alexandria and Origen
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
78. Krytyka Kościoła – źródła, typy i granice
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
79. Eschatyczny sens misyjnej działalności Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
80. Od Munificentissimus Deus do Katechizmu Kościoła Katolickiego – ewolucja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny na 70-lecie jego ogłoszenia
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
81. Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
82. Polityka religijna cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie Kościoła grecko-unickiego w południowo-zachodnim terytorium Imperium Rosyjskiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
83. Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
84. Normae substantiales w liście apostolskim papieża Franciszka Vos estis lux mundi w świetle wcześniejszego prawodawstwa powszechnego i polskiego prawa partykularnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
85. Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
86. W służbie wspólnoty Kościoła. Ks. Edward Sienkiewicz i jego dzieło
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
87. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła, 26 listopada 2019 roku (online)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
88. Assessment of the transparency of the functioning of the Church Fund in Poland in terms of granting it
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
89. Czy genetyka dowodzi, że zygota to człowiek? Teorioargumentacyjna analiza uzasadnienia kryterium genetycznego w Deklaracji o przerywaniu ciąży
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Go to
90. Fantazmaty „Polaka” czyli przemyślenia z obszarów egzystencjalnej filozofii religii
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Go to
91. Zaufanie i nieufność dorosłych katolików do Kościoła instytucjonalnego w Polsce. Na podstawie wyników badań socjologicznych z przełomu XX i XXI wieku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
92. Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
93. Postulaty de lege ferenda do nowelizacji konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
94. Konteksty i implikacje III Sesji Plenarnej „Der synodale Weg” we Frankfurcie nad Menem, 3–5.02.2022 roku
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
95. Neuinterpretation der Bußpraxis des frühen Christentums in Bezug auf die gegenwärtige Beichtpraxis
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
96. Działalność religijno-społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
97. La sinodalità e l’intercomunione in Dumitru Stăniloae
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
98. La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
99. Liturgia domowa i pandemia Covid-19. Implikacje dla eklezjogenezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
100. Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Na drodze do stabilizacji organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
Page