Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Christian Names Given to Children in the Rzeszów Church Parish at the Beginning of the 20th Century)

Authors: Sabina Rejman ORCID
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Keywords: Rzeszów church parish beginning of the 20th century parish registers baptisms Christian names
Year of publication:2017
Page range:29 (253-281)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 749

Abstract

The article presents the question of the popularity of Christian names children were baptised in the urban-rural church parish in Rzeszów at the beginning of the 20th century on the basis of parish registers. The following problems have been analysed: the number of births in the parish, single Christian names and the multiple ones, the most popular boys’ and girls’ names, a relation between the name and the month the child was born or baptised, children born out of wedlock and their names. The analysis takes into account the difference between the city of Rzeszów and the villages belonging to the church parish of Rzeszów. Statistical methods have been used.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak, Kazimierz. „Imiona chrzestne dzieci chłopskich okolic Fajsławic w drugiej połowie XVIII wieku”. Roczniki Historii Kościoła 60 (2013), 5: 139–179.
2.Boratyn, Marcin. „Imiona nadawane dzieciom przy chrzcie w Husowie w latach 1829–1918”. W: Husów. Wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym, red. Alfred Uchman, 416–422. Husów: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia Urząd Gminy Markowa, 2010.
3.Budzyński, Zdzisław. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1993.
4.Budzyński, Zdzisław. „Najstarsza parafia rzeszowska”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 7–20. Rzeszów: Mitel, 2001.
5.Budzyński, Zdzisław, Tomasz J. Filozof, „Parafia Farna”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 419–421. Rzeszów: RS Druk, 2004.
6.Bystroń, Jan Stanisław. Księga imion w Polsce używanych. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1938.
7.Chludziński, Andrzej. „Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z 1929 roku jako świadectwo zmian ludnościowych na Pomorzu”. W: Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, red. Janina Kochanowska, 77–90. Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury, 2009.
8.Czop, Anna. „Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)”. Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 99–139.
9.Gacek, Jerzy. „Roman Krogulski”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 257. Rzeszów: RS Druk, 2004.
10.Górny, Marek. „Co wiemy o imionach otrzymywanych przez dzieci w parafii Łask w XVI–XVII wieku?”. Przegląd Historyczny 79 (1988), 3: 581–587.
11.Górny, Marek. Rodzina chłopska w świetle swoich antroponimów. Studia nad kulturą nazewniczą wsi pałuckiej w XVII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
12.Górny, Marek. „Uwagi o analizie imion chrzestnych z małopolskiej parafii Rudawa z XVI–XIX w.”. Onomastica 36 (1991): 271–275.
13.Górny, Marek. „W sprawie analizy nazw osobowych mieszkańców wsi podkieleckich z lat 1593–1698”. Przegląd Historyczny 81 (1990), 1–2: 221–239.
14.Górny, Marek. „Wybór imion dla dzieci szlacheckich w powiecie kcyńskim w XVII wieku”. Genealogia 5 (1995): 53–67.
15.Kamińska-Kwak, Jolanta. „Kolegium pijarskie”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 229–230. Rzeszów: RS Druk, 2004.
16.Kośka, Lidia. Imiona przez Żydów polskich używane. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2002.
17.Motyka, Andrzej. „Parafia rzeszowska w okresie międzywojennym (1918–1939)”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 41–57. Rzeszów: Mitel, 2001.
18.Nabywaniec, Stanisław. „Parafia farna w czasach rozbiorowych”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 21–39. Rzeszów: Mitel, 2001.
19.Piórek, Marian. „Zanim powstało miasto Kolbuszowa. Chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640–1700”. Rocznik Kolbuszowski 8 (2005): 41–137.
20.Rachwał, Piotr. „Imiona chrzestne mieszkańców Iskrzyni w XIX wieku na podstawie metryk parafii Krościenko Wyżne z lat 1848–1900”. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 94 (2010): 257–274.
21.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
22.Zaleski, Wincenty, ks. SDB. Sanktuaria polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1988.
23.Zaleski, Wincenty, ks. SDB. Święci na każdy dzień. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998.
24.Zielińska, Agnieszka. „Imiona chrzestne wśród katolików i ewangelików w Toruniu w XIX i na początku XX wieku”. Rocznik Toruński 39 (2012): 161–193.