Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
2. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
3. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
4. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
5. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
6. Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
7. Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
8. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
9. Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
10. How to Grow Stoneless Cherries, or What Parish Registers Hide Besides Demographics
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
11. A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Go to
12. The Influence of the Liturgical Calendar on the Seasonality of Conception in Early Modern Poland and Silesia
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
13. Małżeństwa w parafii Łapy w latach 1919–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
Page