Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj


(TESTIMONY OF THE CHARITABLE DIACONIA, CONVINCING WAY TO NEW EVANGELIZATION)
16 (7-22) Henryk Wejman More
2.

Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender


(IMAGO DEI ANTHROPOLOGY AS A RESPONSE TO GENDER ANTHROPOLOGY)
22 (41-62) Janusz Bujak More
3.

Społeczne koszty wdrażania ideologii gender


(SOCIAL COSTS OF IMPLEMENTATION GENDER IDEOLOGY)
12 (63-74) Monika Kacprzak More
4.

Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów


(ECOLOGY PERSON. RELATIONAL – SOCIAL ASPECTS OF ADULT CHILDREN OF LESBIANS AND GAYS)
16 (75-90) Ewa Jackowska More
5.

Mózg i umysł zwierząt


(BRAIN AND MIND OF ANIMALS)
18 (91-108) Wiesław Dyk More
6.

Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia


(ADHERENCE TO MORAL PRINCIPLES IN POLITICAL ACTIVITY AS A DUTY OF CONSCIENCE)
16 (109-124) Marek Kluz More
7.

Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?


(THE BOOK OF NUMBERS AS A FINAL STAGE OF THE PENTATEUCH REDACTION)
38 (125-162) Janusz Lemański More
8.

Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti − dwie wizje starości


(DESIDERIUS ERASMUS OF ROTTERDAM AND CARDINAL GABRIELE PALEOTTI – TWO VISIONS OF OLD AGE)
28 (163-190) Jarosław Nowaszczuk More
9.

Proweniencja, rozwój i specyfika „dialogowego ja” psychologii pastoralnej


(PROVENANCE, DEVELOPMENT AND SPECIFICITY OF “DIALOGICAL SELF” IN THE PASTORAL PSYCHOLOGY)
18 (191-208) Andrzej Pankalla, Anna Wieradzka-Pilarczyk More
10.

Immanenza e trascendenza nell’icono-sofi a di Pavel Florenskij


(IMMANENCE AND TRANSCENDENCE IN THE ICONOSOPHY OF PAVEL FLORENSKIJ)
16 (209-224) Diana Del Mastro More
11.

La Passione di Cristo in una sceneggiatura delle orgini di Frate Jacopone da Todi


(DONNA DE PARADISO: THE PASSION OF CHRIST IN AN ORIGINAL SCREENPLAY OF EARLY ITALIAN LITERATURE WRITTEN BY FRIAR JACOPONE DA TODI)
18 (225-242) Angelo Rella More
12.

XIX Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDE, Wrocław, 2–4 września 2013

4 (243-246) Justyna Waluś More
13.

Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17–19 września 2013

4 (247-250) Cezary Korzec More