Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (43) 2018
Tourist attractiveness of continents and countries in the opinion of Polish tourists

Authors: Artur Zieliński
Jan Kochanowski University in Kielce, Institute Geography, Poland

Jolanta Tomiczkova
Primary School Frydecka, the Czech Republic

Vladimir Shcherba
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Keywords: tourism tourist attractiveness Poland continents countries
Year of publication:2018
Page range:8 (51-58)
Klasyfikacja JEL: R10 R50 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2017 in Kurozwęki Estate - one of the most important tourist attractions in Świętokrzyskie Voivodeship (Poland), research survey was carried out which included 2665 people, 99.8% of whom came from Poland. The subject matter of the survey was to analyse the opinions of tourists on tourist attractiveness of continents and countries. The results of the research indicate that tourists find Europe the most attractive continent. Asia was the next most attractive continent. The following were Australia and Oceania, South America and Africa. At the same time, Poland was chosen as the most attractive country, followed by Italy, Spain and France. The USA, China, Japan, Australia and Egypt were pointed as the most attractive non-European countries. Statistically, every third respondent spends from 8 to 14 days every year to realise their touristic goals. Nearly 40% of the respondents spend PLN 2000 maximum, and every fifth spends more than PLN 5000 (1 Euro - 4.28 PLN).
Download file

Article file

Bibliography

1.Brambert, P., Zieliński, A. (2017). Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo- wschodniej Części regionu świętokrzyskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 107-116. DOI: 10.15611/pn.2017.473.09.
2.Zieliński, A., Dziarmaga, D. (2017). Atrakcyjność turystyczna miast w opinii turystów. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 2 (20), 131-140.
3.Zieliński, A., Janeczko, K. (2016). Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (34), 297-307.
4.Zieliński, A. (2013). Tourism attractiveness of Staszów according to its residents. Visnyk of the Lviv University, Series Geography, 2 (43), 358-365.
5.Zieliński, A. (2012). Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 700. Ekonomiczne Problemy Usług, 85, 305-321.