Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN as a chance to finance of local government investment?)

Authors: Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Julia Klimek
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Fundusz Inwestycji Samorządowych Local Government Units financing of Local Government Units debts of Local Government Units
Year of publication:2015
Page range:16 (65-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the main challenges of Local Government Units is their high debts and large capital needs to finance investments in the Local Government Units in the new financial perspective for 2014-2020. Created in 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN provides an opportunity for a partial solution this problem especially due to the organization of this fund. The aim of the article was to evaluate the possibility of financial support of investments in LGUs by the new Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013 r.,
2.Brzozowska K., Partnerstwo Publiczno Prywatne w Europie – cele, uwarunkowania, efekty, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010 r.,
3.Gołębiowski G., Dług jednostek samorządu terytorialnego, [w:] „Polityka Finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań” red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, tom II, WSE, Warszawa 2005 r.,
4.Hałaburda D. A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91/2011
5.Korolewska M., Marchewka Bartkowiak K., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badania ankietowego, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych 2011, Nr 13 (57),
6.M. Dylewski, B. Filipiak, Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumenty i skutki ich zastosowania, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XLVII, 3, Sectio H, Lublin 2013 r.,
7.M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r.,
8.Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS 2012, nr 21 (88),
9.tfibgk.com.pl,
10.Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 roku, Dz. U. 2014, Nr 146, poz. 1546,
11.Walczak D., Pietrzak M. B., Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, Warszawa 2011 r.,
12.Wiśniewski P., Kamiński T., Obroniecki M., Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe: Scope and Methods of Financial Penetration, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2015, vol.11 / nr 1,
13.www.bgk.com.pl,
14.www.finanse.mf.gov.pl,
15.www.knf.gov.pl,
16.www.parkiet.com,
17.www.pir.pl,
18.www.portalsamorzadowy.pl,