Search

Result: Found records: 29.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Influence of Plantar Fascial Taping on Pressure Pain Sensitivity Changes in Lower Extremity Posterior Line Muscles in Futsal Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
5. Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
6. Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
7. Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
8. Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
9. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
10. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
11. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
12. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
13. Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Go to
14. Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
15. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Innowacje a zysk ekonomiczny: analiza sektora HORECA na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
17. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
18. Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
19. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
20. Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Go to
21. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
22. Przejmowanie korzyści sieciowych na platformach wielostronnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
23. New Structural Economics – discussion about development policy based on innovation
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
24. The Employee Capital Plans as an element of complementarity of the pension system in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
25. The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
26. Application of Article 316 of the Polish Code of Civil Procedurę in the appeals against decisions of the President of the Office of Electronic Communications
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Go to
27. „Eunuchowie ze względu na królestwo niebios”: biblijne podstawy celibatu – analiza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
28. Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, C.H. Beck, Warszawa 2020
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
29. Radek Rafał Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-744-8, ss. 378
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
Page