Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Informational value of economic condition ratios of local government units)

Authors: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Keywords: indicators to assess the financial condition of local government units local government units financial analysis
Year of publication:2016
Page range:12 (25-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article was devoted to the problem of the informational value of financial ratios to assess the financial condition of local government units. The aim of this article is the selection of indicators with the highest information value to assess the financial condition of the local govern­ment units. The study was conducted using a modified methodology for the selection of diagnostic variables proposed by Z. Hellwig. The research was based on data published by the Ministry of Finance. Contributions from this study is a comprehensive analysis of indicators to assess the financial condition of all local government units. The analysis shows that the selection of indicators to assess the financial condition of local government units should be different depending on the type of local government. Research shows that from original number of 14 indicators to assess the overall financial situation of local government units it's enough to use 7-8 indicators. The most consistent results were obtained for municipalities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czempas, J., Lokwenc, P. (2001). Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w roku 2000. Nasz Rynek Kapitałowy, 6–7, 72–78.
2.Dawidowicz, D. (2001). Korelacje między miarami wyników funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550. Ekonomiczne Problemy Usług nr 40. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 25–31.
3.Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2014). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006–2012. Studia Ekonomiczne 206, 61–73.
4.Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012–2014. Warszawa.
5.Nowak, K. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
6.Nucińska, J. (2012). Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 727. Ekonomiczne Problemy Usług nr 100. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 141–152.
7.Oleksyk, P. (2015). Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388. Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1997). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
9.Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J. (2011). Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. Public Administration Quarterly, lato, t. 35, wyd. 2.
10.Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S., Conceptualizing Financial Condition in Local Government. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 22 (2), 149–177.
11.Skoczylas, W. (2011). Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. nauk. L. Patrzałek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
12.Wang, X., Dennis, L., Tu, Y.S. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. Public Budgeting & Finance, 27 (2), Public Financial Publications, Summer, 1–21.
13.Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Wydawnictwo Oficyna Controllingu Profit.
14.Wiśniewski M. (2009). Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547. Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.