Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014

Authors: Marek Goleń
Department of Economics and Local Government Finances Warsaw School of Economics
Keywords: municipal waste tenders “waste revolution” in Poland costs
Year of publication:2015
Page range:12 (81-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article describes the results of research into the costs of the implementation of tenders whose winners were selected by Polish municipalities in relation to the introduction of a municipal waste management reform. The research included tenders taking place in all Polish municipalities (nearly 2500) before the major part of the reform came into effect, that is until June 30, 2013, as well as the so-called second wave of tenders in about 950 municipalities during the period from July 1, 2013 to July 30, 2014. The results of the research are empirical distributions of the changing values of the tenders according to conversion rates, which are per capita costs of the monthly execution of tenders. The tables of the empirical distributions of conversion rates have been presented according to the scope of the tenders (tenders for municipal waste collection in one group and tenders for municipal waste collection and management in the second group), the scope of the municipalities’ governance over municipal waste (basic and extended governance), the time at which a given tender came to an end (the first or second wave) and in division into winning and losing offers. The conclusions present the problem of an increase in the prices of the services in the context of a decrease in competition in the municipal waste collection industry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OCCP), Warszawa 2012.
2.Mirowska-Łoskot U., Fala podwyżek za śmieci jest nieunikniona, Dziennik Gazeta Prawna, 14.04.2015 r.
3.Piłat B., Maciejewicz P., O ile naprawdę zdrożały śmieci, Gazeta Wyborcza, 24.08.2013 r.
4.Styś T., Foks R., Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
5.Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. „Dziennik Ustaw” 2011 nr 152 poz. 897.