Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie
(Local community participation in shaping commune development process)

Authors: Marta Szaja
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: community participation commune local development
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (281-296)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Community participation is commonly defined as a process by which citizens act in response to public concerns, voice their opinions about decisions that affect them, and take responsibility for changes to their community and commune. Research path taken in this work is concentrate around community participation and its impact on the process of converting local functional structures. General aim of this study is to attempt to ascertain the actual level of local community involvement in the commune development process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A. i in., O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego, Warszawa 2007.
2.Arnstein S.R,, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, Tom 35, Nr 4, Boston 1969.
3.Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, FIP, Warszawa 2005.
4.Hauser D., Community Participation. Parenting With Youth. A Rights, Respect, Responsibility Paradigm, [w:] Advocates for Youth; Transitions, Tom 14, Nr 3, 2002.
5.Jakubowski M., Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji publicznych, Wydział Rozwoju Gminy, Warszawa-Bemowo 2001.
6.Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju i Demokracji Lokalnej, Warszawa 2003.
7.Laurisz N., Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, M. Ćwikliński, M. Frączek (red.), Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.
8.Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wyd. UW, Warszawa 2010.
9.Mathbor G.M., Effective Community Participation in Coastal Development, Monmouth University, Chicago: Lyceum Books 2008.
10.Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.
11.Źródła internetowe:
12.http://sjp.pwn.pl
13.http://www.decydujmyrazem.pl
14.http://www.oxforddictionaries.com