Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
(Inclusive education at the university level in Poland)

Authors: Czesław Ślusarczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: inclusive education people with disabilities e-learning universal design
Year of publication:2016
Page range:9 (181-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article points out the need for inclusive education at the university level. It discusses the most essential factors determining the incorporation of this concept in schools of higher learning in Poland. A special attention is paid to applying inclusive education while developing e-learning material as well as the usefulness of universal design in this regard.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, Informatyka Ekonomiczna nr 17, red. A. Nowicki, H. Sroka, I. Chomiak-Orsa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 118, Wydawnictwo UE, Wrocław.
2.Ślusarczyk C. (2013), Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych, „e-mentor”, nr 5/52, s. 65–68.
3.Trociuk S. (2015), Dostępność edukacji akademickiej dla osób niepełnosprawnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
4.Wdówik P. (2010), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Warszawa: Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Web Content Accessibility Guidelines, http://www.w3.org/TR/WCAG20/ [dostęp 15.12.2015].
6.http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm [dostęp 10.11.2015].