Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
3. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
5. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
6. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
7. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
8. E-learning w świetle RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
9. Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
10. Assessment of blended learning mechanisms and models
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
11. Mobile learning as an innovative learning concept – the results of Modern Project
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
12. Teaching quality in blended learning mode
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
Page