Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
(Economic problems of money laundering)

Authors: Karol Schneider
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Keywords: money laundering illicit trafficking suspicious transactions
Year of publication:2016
Page range:9 (301-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from criminal activities and give them the legal origin of birthmarks is called money laundering. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money laundering are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the committed economic crimes, give rise to huge capital, which serves, among others, to acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transactions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, „Rzeczpospolita”, 14.11.
2.Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 221, 29.10.
3.Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz,
4.4. Aufl., Köln.
5.Potocki M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 214, 4.11.
6.Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 24, 4.02.
7.Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu praw-noporównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
8.Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, „Rzeczpospolita” nr 269, 18.11.
9.Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien.
10.Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121.
11.Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 76, 19.04.