Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy
(Fiscal gap indicator, fiscal autonomy and sustainability of local governments. Evidence from selected european economies)

Authors: Tomasz Uryszek
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: public revenues autonomy sustainability local government sector
Year of publication:2016
Page range:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to assess the fiscal sustainability of local government sector (LGS) in the EU economies belonging to the OECD. The study was conducted using the so-called Fiscal Gap Indicator. The results were compared with the level of financial autonomy of the LGS in the countries surveyed. The hypothesis put in the article reads as follows: countries with higher levels of autonomy of LR GS are characterized by a higher degree of sustainability of public finances in this sector. The study showed that in countries with a high level of revenue autonomy of the local sector there is also the lack of fiscal sustainability of this sector. The conclusions of the analyzes tend to reject the proposed hypothesis. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Albu, L-L. (2011). Fiscal and Debt Sustainability and Growth Challenges. Studies in Business & Economics, 6 (3), 5-38.
2.Bahl, R. (2011). Tax assignment: does the practice match the theory? Environment & Planning C: Government & Policy, 2 (29), 264-280.
3.Baker, S. (2006). Sustainable Development. Routledge.
4.Blanchard, O.J. (1990). Suggestions of a New Set of Fiscal Indicators. OECD Working Papers, 79, 1-34.
5.Bohn, H. (1991). The Sustainability of Budget Deficits with Lump-Sum and with Income¬-Based Taxation. Journal of Money, Credit & Banking - Ohio State University Press, 23 (3), 580-604.
6.Chalk, N., Hemming, R. (2000). Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice. !MF Working Paper, WP/00/81, 1-21.
7.Curtis, C., Low, N. (2012). Institutional Barriers to Sustainable Transport. Burlington:
8.Ashgate Publishing Ltd.
9.Ghatak, S., Sanchez-Fung, J.R. (2007). Is Fiscal Policy Sustainable in Developing Econo¬mies? Review of Development Economics, 11 (3), 518-530.
10.Grądzki, R., Matejun, M. (red.) (2009). Rozwój zrównoważony- zarządzanie innowacjami ekologicznymi. Łódź: Media Press.
11.Hoang, N.H. (2006). Environmental Protection: A Focus on Sustainable Development.
12.Nature, Society & Thought, 19 (1), 67-73.
13.Kelly, J.M., Freeland, P.K. (2003). Local Government Fiscal Autonomy: The Threat of Fiscal Centralization. Conference Papers --American Political Science Association, Annual Meeting, Philadelphia, 1-14.
14.Koehn, P.H. (2012). Transnational Higher Education and Sustainable Development: Cur¬rent Initiatives and Future Prospects, Policy Futures in Education, JO (3), 274-282.
15.Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 4, 75-88.
16.Kościelniak C. (2014). A consideration of the changing focus on the sustainable develop¬ment in higher education in Poland, Journal of Cleaner Production, 62, 114-119. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.06.006.
17.Kronenberg, J., Bergier, T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.
18.Kraków: Fundacja Sendzimira.
19.Lodhi, S.A., Makki, M.A.M. (2010). A Natural Resource Management Framework for Sustainable Development. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 4 (1), 56-68.
20.Malicki, M. (red.). (2009). Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lo-kalnym. Szczecin: Economicus.
21.Meloche, J.-P., Vaillancourt, F., Yilmaz, S. (2004), Decentralization or Fiscal Autonomy?
22.What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries. World Bank Policy Research Working Paper, 3254, 1-28.
23.Molendowski, E., Stanek, P. (2012). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273, 267-284.
24.Molendowski, E., Stanek, P. (2015). Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Euro-pejskiej. W: E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości - aspekty prawne, finansowe i handlowe (s. 171-193). Poznań:
25.Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
26.Neck, R., Sturm, J.-E. (2008). Sustainability of Public Debt. Cambridge, Massachusetts:
27.Massachusetts Institute of Technology.
28.Oberhofer, P., Furst, E. (2013). Sustainable Development in the Transport Sector: Influenc¬ing Environmental Behaviour and Performance. Business Strategy & the Environ¬ment, 22 (6), 374-389. DOI: 10.1002/bse.1750.
29.Okubo, D. (2010). Fiscal sustainability and local government. National Civic Review, 99 (4), 34-39.
30.Oshionebo, E. (2013). The OECD Guidelines for Multinational Enterprises as Mechani-sms for Sustainable Development of Natural Resources: Real Solutions or Window Dressing? Lewis & Clark Law Review, 17 (2), 545-590.
31.Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego, 12, 47-62.
32.Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibarda, B., Martie, M. (2013).
33.Sustainable development and public health: rating European countries. BMC Public Health, 13 (1), 1-7. DOI: 10.1186/1471-2458-13-77.
34.Steger, G. (2012). Redirecting public finance towards a sustainable path. OECD Journal on Budgeting, 2, 61-67.
35.Tsuchiya, Y. (2016). Directional analysis of fiscal sustainability: Revisiting Dornar's debt sustainability condition. International Review of Economics & Finance, 41, 189-201. DOI: 10.1016/j.iref.2015.08.012.
36.Uryszek, T. (2015a). Long-term Sustainability of Public Finance in the Central and Eastern EU Member States. Comparative Economic Research, 18 (4), 47-61.
37.Uryszek, T. (2015b). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
38.Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Finanse Komunalne, 12, 5-14.
39.Uryszek, T. (2015c). Sustainable Public Finance - illusion or reality? Evidence from old EU Member States. Journal of International Studies, 8 (1), 22-30.
40.Uryszek, T. (2015d). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. W: B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111-124). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.