Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego
(HAZARDS IN THE FUNCTIONING OF THE SINGLE CONTROL FILE)

Authors: Kamila Schneider
Uniwersytet Szczeciński

Karol Schneider
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Standard Audit – File – SAF – T VAT register in electronic form Standard Audit – File – SAF – T threat in the company Addiction from Microsoft
Year of publication:2018
Page range:8 (323-330)
Klasyfikacja JEL: M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – aim of this article is to present the problems arising from the obligatory to transfer files JPK_VAT for small and medium -sized enterprises. Since 2016, gradual sealing of the tax system has been carried out. One of its elements is obligatory reporting of sales and VAT purchase registers. Standard Audit – File – SAF – T (JPK) is a universal electronic standard file, based on the xml format. The file must contain the expected tax data, arranged in strict accordance with the requirements of the National Tax Administration, pre-sented on the website of the Ministry of Finance. Mistakes and negligence related to JPK reporting can lead to serious fiscal consequences such as fine and fine.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cieśla, W. (2017). Skolonizowani przez Microsoft. Nesweek Polska, 17 (18–23.04), 71–72.
2.Ferguson, N., Schneider, B. (2004). Kryptografia w praktyce. Gliwice: Helion.
3.Jędrzejowska, K. (2017). W lipcu nasza „twarda” analityka danych JPK. Dziennik Gazeta Prawna, 126 (3.07).
4.Kolbusz, E., Rejer, J. (2006). Wstęp do informatyki w zarządzaniu. Szczecin: Wydawnictwo Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Nowicki, A. (1988). Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Pipkin, D.L. (2002). Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsbiębiorstwa. Warsza-wa: WNT.
7.Pogruszewska, M. ((2017). Automatyczna analiza JPK pokaże, kto oszukuje. Rzeczpospolita, 152 (3.07).
8.Schneider, K. (2016). Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej. Szczecin. PTE.
9.Wszystko o jednolitym pliku kontrolnym (2016). Rzeczpospolita.