Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Sustainable Developments of the Port Industries Within the South Baltic Region-a Comparative Case Study Approach
(Rozwój zrównoważony portów morskich regionu południowego Bałtyku. Analiza porównawcza wybranych portów morskich)

Autorzy: Dariusz Bernacki
Akademia Morska Szczecin, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Słowa kluczowe: porty południowego Bałtyku rozwój zrównoważony zatrudnienie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (71-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badaniami porównawczymi objęto pięć portów regionu południowego Bałtyku, a mianowicie Rostock, zespół portów Szczecin i Świnoujście, porty w Gdańsku i w Gdyni oraz port w Kłajpedzie. Wydaje się, że porty w Gdańsku, Gdyni i Rostoku znajdują się na ścieżce zrówno­ważonego rozwoju w kontekście przeładunków, efektów gospodarczych i zatrudnienia, podczas gdy porty w Szczecinie i Świnoujściu powinny zwiększyć udział w bałtyckim rynku usług portowych, natomiast w porcie Kłajpeda wymagany jest rozwój mocy pro­dukcyjnych - wzrostu liczby przedsiębiorstw portowych i zatrudnienia. Przy przeładun­kach kontenerów i ładunków tocznych stosowane są efektywne lecz pracooszczędne technologie. Wskaźniki elastyczności zatrudnienia dla tego rodzaju działalności portowej kształtują się na niskim poziomie i nie tworzy to nowych miejsc pracy. Wyjątkiem są porty w Gdańsku i w Gdyni, gdzie wzrost przeładunków kontenerów prowadzi do roz­woju usług logistycznych i wzrostu zatrudnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernacki D., Port Industries and the Labour Markets in the South Baltic Region, Mariti¬me Institute in Gdańsk, Gdańsk 2015.
2.Bernacki D., The Effectiveness of Investment and Socio-Economic Effects of the Deepe-
3.ning of the Szczecin -Świnoujście Fairway to 12.5 m, Szczecin 2012.
4.Competitive Position of the Baltic States Port, KPMG Baltics SIA, Riga 2013. Foresight study (Lithuania) GenerationBalt 2012.
5.Peron C., Mecklenburg-Vorpommern: a Regional Profile, CoesioNet, European Cohesion and Territories Research Network 2011.
6.Statistical Yearbook of Maritime Economy, Central Statistical Office and Statistical Offi¬ce in Szczecin, Warszawa-Szczecin 2012.
7.Viederyte R., Maritime Sector Impact on the Economy of Lithuania, "Economics and Management" 2012, No 17 (1).