Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The Influence of Sulphur Directive on the Ferry Market. Świnoujście-Ystad/ Trelleborg Ferry Lines -a Case Study


(Wpływ dyrektywy siarkowej na rynek promowy. Studium przypadku połączenia promowego Świnoujście-Ystad/Trelleborg)
10 (11-20) Izabela Kotowska Więcej
2.

The Development of the LNG-Fuelled Fleet and the LNG-Bunkering Infrastructure within the Baltic and North Sea Region


(Rozwój floty zasilanej LNG oraz infrastruktury do bunkrowania paliwa LNG w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego)
18 (23-40) Monika Rozmarynowska-Mrozek Więcej
3.

The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland


(Rozwój łańcuchów dostaw w transporcie ładunków chłodzonych z Hiszpanii do Polski)
12 (43-54) Marcin Kalinowski Więcej
4.

The Economic Aspects of the Ferry Operator Activity - Selected Issues


(Ekonomiczne aspekty działalności przewoźników promowych - wybrane zagadnienia)
10 (57-66) Ilona Urbanyi-Popiołek Więcej
5.

The Sustainable Developments of the Port Industries Within the South Baltic Region-a Comparative Case Study Approach


(Rozwój zrównoważony portów morskich regionu południowego Bałtyku. Analiza porównawcza wybranych portów morskich)
13 (71-83) Dariusz Bernacki Więcej
6.

The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods


(Kierunki rozwoju usług europejskich portów morskich specjalizujących się w obsłudze ładunków szybko psujących się)
13 (85-97) Ludmiła Filiana-Dawidowicz, Mykhaylo Postan Więcej
7.

The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies


(Transformacja zakładów przemysłu portowego w kierunku wzrostu znaczenia działalności usługowej. Studium przypadków)
11 (99-109) Michał Pluciński Więcej
8.

The Optimization of Port Charge Rates on Inland Waterways


(Optymalizacja stawek opłat portowych na drogach wodnych śródlądowych)
13 (113-125) Anatoliy M. Kholodenko, Mykola A. Vereschaka Więcej
9.

The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends


(Transport lotniczy w obsłudze ładunków polskiego handlu zagranicznego na tle tendencji światowych)
16 (127-142) Marta Mańkowska Więcej
10.

The Players in Airport Ground Handling:a New Typology Reflecting the International Expansion


(Podmioty rynku obsługi naziemnej lotnisk: nowa typologia odzwierciedlająca międzynarodową ekspansję)
14 (145-158) Anna Tomova', Ivana Kirschnerova Więcej
11.

The Employment Prospects and the Development of the Scientific Community in the Context of the Modernization of the Belarusian Economy


(Perspektywy zatrudnienia w rozwoju środowiska naukowego w kontekście modernizacji białoruskiej gospodarki)
14 (161-174) Sergey Solodovnikow, Olga Mazurenko Więcej