Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
The issue of digital divide in rural areas of the European Union
(Problem wykluczenia cyfrowego obszarów wiejskich w Unii Europejskiej)

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
University of Economics in Katowice Faculty of Economics Department of International Economic Relations
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe obszary wiejskie konwergencja Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (195-204)
Klasyfikacja JEL: D63 L86 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz popularniejsze wykorzystywanie ICT w różnych strefach zmienia warunki funkcjonowania jednostek i podmiotów gospodarczych. Wraz jednak z nowymi opcjami rozwoju społeczno-ekonomicznego pojawiają się również nowe zagrożenia związane z pojawieniem się nowego typu nierówności. Takim zagrożeniem jest wykluczenie cyfrowe, czyli brak równego dostępu do możliwości oferowanych przez internet i inne ICT. Zjawisko wykluczenia cyfrowego dotyczy zarówno jednostek, jak i obszarów czy państw. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz czynników wpływających na brak konwergencji w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W przypadku obszarów wiejskich UE dodatkowym problemem w osiągnięciu cyfrowej konwergencji na poziomie zbliżo­nym do poziomu obszarów zurbanizowanych jest starzejące się społeczeństwo i postępując e wyludnienie wsi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D., Płoszaj, A, Jasiewicz, J., Czerniawska, D., Peszat, K. (2012). Diagnoza i rekomen¬dacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Warszawa:
2.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Bednarczyk, D. (2014). Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu Ce-integracja) w Polsce. Biule¬tyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, 9 (154).
4.Dijk, J. van (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Doong, S.H., Ho, S. (2012). The impact of ICT development on the global digital divide. Elec¬tronic Commerce Research and Applications, li (5), 518-533. DOI:l0.1016/ j.elerap.2012.02.002.
6.European Commission (2010). Digital agenda for Europe 2010-2020: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Luxembourg: EUR-OP.
7.Goldfarb, A, Prince, J. (2008). Internet adoption and usage patterns are different: Implications for the digital divide. Information Economics and Policy, 20 (1), 2-15. DOI:l0.1016/ j.infoecopol.2007.05.001.
8.Grimes, S. (2000). Rural areas in the information society: diminishing distance or increasing learning capacity? Journal of Rural Studies, 16 (1), 13-21. DOI:l0.1016/s0743- 0167(99)00027-3.
9.ITU (2016). JCT Development Index 2016. Retrived from: http://www.itu.int/net4/ITU¬D/idi/2016/ (28.12.2016).
10.James, J. (2009). Information technology use among individuals in rich and poor countries: The disappearing divide. Telematics and Informatics, 26 (4), 317-321. DOI:l0.1016/ j.tele.2009.03 .002.
11.Jastrzębska, A, Jastrzębska, W. (2012). Wykluczenie cyfrowe - przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, issue 25 (p. 91- 104). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
12.Malecki, E.J. (2003). Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, 19 (2), 201-214. DOI:l0.1016/s0743-0167(02)00068-2.
13.Mitzner, T.L., Boron, J.B., Fausset, C.B., Adams, AE., Charness, N., Czaja, S.J., Sharit, J. (2010). Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. Computers in Hu¬man Behavior, 26 (6), 1710-1721. DOI:l0.1016/j.chb.2010.06.020.
14.Nishida, T., Pick, J.B., Sarkar, A. (2014). Japan's prefectural digital divide: A multivariate and spatial analysis. Telecommunications Policy, 38 (11), 992-1010. DOI:l0.1016/j .telpol.2014.05.004.
15.Park, S. (2016). Digital inequalities in rural Australia: A double jeopardy of remoteness and social exclusion. Journal o/Rural Studies, I. DOI:l0.1016/j.jrurstud.2015.12.018.
16.Park, S.R., Choi, D.Y. i Hong, P. (2015). Club convergence and factors of digital divide across
17.countries. Technological Forecasting and Social Change, 96, 92-100.
18.DOI: 10.1016/j.techfore.2015.02.011.
19.Pick, J.B., Nishida, T. (2015). Digital divides in the world and its regions: A spatial and multivar¬iate analysis of technological utilization. Technological Forecasting and Social Change, 91, 1-17. DOI:l0.1016/j.techfore.2013.12.026.
20.Pick, J.B., Sarkar, A., Johnson, J. (2015). United States digital divide: State level analysis of spatial clustering and multivariate determinants of ICT utilization. Socio-Economic Plan¬ning Sciences, 49, 16-32. DOI: 10.1016/j.seps.2014.09.001.
21.Preston, P., Cawley, A., Metykova, M. (2007). Broadband and rural areas in the EU: From tech-nology to applications and use. Telecommunications Policy, 31 (6-7), 389-400. DOI: 10.1016/j.telpol.2007.04.003.
22.Rowe, B. (2003). Rural technology deployment and access: successes upon which to build. Gov-ernment Information Quarterly, 20 (2), 85-93. DOI:l0.1016/s0740-624x(03)00034-0.
23.Selwyn, N. (2006). Digital division or digital decision? A study of non-users and low-users of computers. Poetics, 34 (4-5), 273-292. DOI:l0.1016/j.poetic.2006.05.003.
24.Vicente, M.R., López, A.J. (2011). Assessing the regional digital divide across the European Union-27. Telecommunications Policy, 35 (3), 220-237. DOI: 10.1016/j.telpol.2010.12.013.
25.Warren, M. (2007). The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital exclusion in rural areas. Telecommunications Policy, 31 (6-7), 374-388. DOI:l0.1016/ j.telpol.2007.04.001.
26.Weforum (2016). Global Information Technology Report 2016. Retrived from: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/ (28.12.2016).
27.Zhang, X. (2013). Income disparity and digital divide: The Internet Consumption Model and cross-country empirical research. Telecommunications Policy, 37 (6-7), 515-529. DOI: 10.1016/j.telpol.2012.12.011.