Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Rola konsumeryzmu w menedżerskiej reorientacji projakościowej na przykładzie branży usług medycznych

Autorzy: Monika Dobska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: usługi zarządzanie usługami konsumeryzm jakość usług
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (27-36)
Klasyfikacja JEL: M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono istotne zagadnienie związane z konsumeryzmem medycznym jako oddolnym ruchem pacjentów wpływającym na konieczność reorientacji zarządzania w usługach medycznych. Wskazuje się na konieczność usługowej idiosynkrazji, a więc zdolności dostrzegania niepowtarzalności usługobiorcy, przy jednoczesnym włączeniu pacjenta w proces współkreacji procesu świadczenia. Pozytywne oddziaływanie konsumeryzmu medycznego jest jednak możliwe przy założeniu: ukształtowania nowych kompetencji menedżerskich personelu, przyjęciu paradygmatu marketingu relacyjnego, a co za tym idzie, zmiany kultury organizacji usługowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biegas, T. (2006). Karta Pracowników Służby Zdrowia. Medycyna Praktyczna, 10, 1–10.
2.Dobska, M. (2013). Reorientacja w zarzadzaniu przekształconym podmiotem leczniczym. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
3.Frączkiewicz-Wronka, A. (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Frączkiewicz-Wronka, A., Szymaniec, K. (2012). Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach. W: Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce (s. 215–244). Warszawa: Difin.
5.Hajduk, Z. (2011). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wyd. KUL.
6.Hedberg, B., Yakhlef, A., Baumard, Ph. (2002). Managing Imaginary Organizations. A New Perspective on Business. Oxford: Pergamon Press.
7.Heller, M. (2009a). Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków: Petrus.
8.Heller, M. (2009b). Jak być uczonym? Kraków: Znak.
9.Iwasiński, Ł. (2015). Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu. Kultura – Historia – Globalizacja, 17, 1–17.
10.Kuciński, K. (red.) (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin.
11.Łucewicz, J. (1999). Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar. W: S. Chełpa, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze (s. 20–35). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
12.Malczyńska-Biały, M. (2012). Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Polityka i Społeczeństwo, 10, 100–108.
13.Paluchowski, W.J. (2002). Czy marketingowi potrzebna jest psychologia? W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej, Materiały z IV konferencji Marketing usług profesjonalnych, 20–21 maja 2002 (s. 1–20). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
14.Rogoziński, K. (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
15.Rogoziński, K. (2002). Potrójny syndrom marketingowej ślepoty i jego przezwyciężanie (na przykładzie usług profesjonalnych). W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej, Materiały z IV konferencji Marketing usług profesjonalnych, 20–21 maja 2002 (s. 20–21). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
16.Rogoziński, K. (2012a). Jedna kultura organizacji usługowej i cztery podstawowe kultury organizacyjne. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi
17.(s. 1–15). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
18.Rogoziński, K. (2012b). Kompetencje menedżera organizacji usługowej. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi (s. 1–15). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
19.Sieńko, A. (2006). Prawo ochrony zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Sikorski, C. (1998). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
21.Sikorski, C. (2012). Znaczenie kultury organizacyjnej w szpitalu. W: Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce (s. 35–45). Warszawa: Difin.
22.Włodarczyk, W.C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Wrońska, I. (1997). Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Studium z zakresu współczesnego pielęgniarstwa. Warszawa: Centrum Edukacji.
24.Zaremba-Warnke, S. (2012). Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji. Ekonomia i Prawo, VIII (1), 23–45.
25.Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji, identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.