Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Rynek usług dla organizatorów i uczestników imprez biegowych

Autorzy: Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: biegi masowe imprezy biegowe usługi w sporcie sport amatorski turystyka biegowa
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:12 (55-66)
Klasyfikacja JEL: L83 L84 M31 Z29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jakkolwiek popularność biegania i liczba imprez biegowych w Polsce w ostatnich latach znacząco (jeśli nie lawinowo) wzrosła, to rynek usług związanych z biegami i turystyką biegową nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Ciągle, w odróżnieniu od tego, co ma miejsce w wielu innych krajach na świecie, organizację imprez w Polsce uważa się za działalność nieprzynoszącą dochodów. Podobnie nie wszystkie usługi dostępne na zagranicznych rynkach są już obecne w kraju. Nie ulega jednak wątpliwości, że również polski rynek sukcesywnie się rozwija, a jego oferta staje się coraz bardziej różnorodna i kompleksowa. Celem artykułu jest diagnoza krajowego rynku usług biegowych skierowanych zarówno do organizatorów, jak i biegaczy. Stanowi on prezentację istniejących w tym obszarze potrzeb oraz ofertę podaży w zakresie ich zaspokojenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność sportowa Polaków. Raport z badania TNS Polska Wrzesień 2015 (2017). Pobrane z: http://www.tnsglobal.pl (30.06.2017).
2.Dziekoński, T. (2017). Regulamin tras w biegach ulicznych. Pobrane z: http://explora.pl (30.06.2017).
3.http://maratondebno.pl (30.06.2017).
4.http://online.datasport.pl (28.06.2017).
5.http://pzumaratonwarszawski.com (28.06.2017).
6.http://www.biegrzeznika.pl/bieg-rzeznika (3.07.2017).
7.http://www.cityjoggingtours.co.uk/about-city-jogging-tours.html (3.07.2017).
8.http://www.fabrykasily.pl (3.07.2017).
9.http://www.gorunningtours.com/index.php (28.06.2017).
10.http://www.icemarathon.com/site/registration (30.06.2017).
11.http://www.king_of_metal15.republika.pl/atestacja_tras.htm (30.06.2017).
12.http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/programy-profilaktyczne/programy-dla-osob-uprawiajacych-sport.html (28.06.2017).
13.http://www.marathon-travel.pl (30.06.2017).
14.http://www.obozybiegowe.pl (30.06.2017).
15.http://www.roadracespoland.com (2017).
16.https://dostartu.pl (30.06.2017).
17.https://trenerbiegania.pl/blog/plan-treningowy-biegacza-czyli-jak-trener-biegania-uklada-trening (28.06.2017).
18.https://www.endomondo.com/premium (3.07.2017).
19.https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=7&action=2&code=14&value=3 (3.07.2017).
20.https://www.medicover.pl/oferta-indywidualna/sport-fitness/dla-aktywnych (3.07.2017).
21.https://www.orlenmarathon.pl/node/30 (30.06.2017). Informator (2017). Krakowskie spotkania biegowe. 16 PZU Cracovia Maraton. Kraków.
22.Kasperska, E., Kasperski, M. (2017). Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej. Handel Wewnętrzny, 4, 297–308.
23.Polacy biegają. Wyniki badania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS (2017). Pobrane z: https://prezi.com/wjyuqirdunif/polacy-biegaja-2015/ (30.06.2017).
24.Polacy docenili sport. Sondaż ARC Rynek i Opinia 2015 (2017). Pobrane z: http://www.arc.com.pl/ polacy_docenili_sport-40999562-pl.html (30.06.2017). Waśkowski, Z. (2014). Rynek biegowy w Polsce. W: Z.
25.Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych (s. 9–17). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
26.Wysocki, P. (2017). Atest trasy – gwarancją dystansu. Pobrane z: http://www.lubelskibiegacz.pl/ atest-trasy-gwarancja-dystansu.html (30.06.2017).