Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej

Autorzy: Rafał Klóska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: innowacyjność rozwój regionalny taksonomia
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (175-184)
Klasyfikacja JEL: O18 C19 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój regionalny i innowacyjność to zarazem powszechnie dziś używane określenia, jak i ważne terminy w teorii ekonomii. Przy współczesnych uwarunkowaniach innowacyjność jest stymulantą rozwoju regionalnego. Najczęściej badacze analizują osobno każde z tych wielowymiarowych zjawisk, ale zachodzące między nimi związki pozwalają rozpatrywać je też łącznie. Jest to o tyle uzasadnione, że ich składowe, często o charakterze substytucyjnym, uzupełniają się, powodując w każdym przypadku wzrost ilościowy i postęp jakościowy określonych przestrzeni. Niniejsze opracowanie jest kolejną z cyklu publikacji autora poświęconych wynikom badań nad oryginalną koncepcją łączącą innowacyjność regionów i rozwój regionalny. Proinnowacyjny rozwój regionalny jest określeniem pewnego rodzaju nadkryterium, pozwalającym postrzegać omawiane wielowymiarowe zjawiska we wzajemnej relacji. Celem artykułu jest przedstawienie skwantyfikowania obszaru badawczego i jego statystyczna analiza w ujęciu taksonomii dynamicznej dla województw w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EIS (2017). European Innovation Scoreboard. Belgium: European Union.
2.Grabiński, T., Malina, A., Zeliaś, A. (1990). Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
3.Hozer, J. (1987). Struktura podmiotowa i rzeczowa a dynamika systemów gospodarczych. Wiadomości Statystyczne, 2.
4.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Klóska, R. (2016). Proinnovative Regionalentwicklung in Polen. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 201–211.
6.Klóska, R. (2017). Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (129), 143–151.
7.Sokołowski, A. (1982). O zagadnieniach taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 165, 65–71.
8.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
9.Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1997). Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
10.Walesiak, M. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Zeliaś, A. (red.) (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.