Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy

16 (5-20) Grażyna Ancyparowicz Więcej
2.

Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków

12 (21-32) Emilia Barej-Kaczmarek, Dawid Dawidowicz Więcej
3.

Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017

8 (33-40) Kamil Borowski Więcej
4.

Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia

15 (41-55) Wojciech Bożek Więcej
5.

Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego

13 (57-69) Krystyna Brzozowska Więcej
6.

Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego

10 (71-80) Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek Więcej
7.

Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016

13 (81-93) Rafał Czyżycki Więcej
8.

Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce

13 (95-107) Sylwia Frydrych Więcej
9.

Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

14 (109-122) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj Więcej
10.

Działania antysmogowe w Polsce i źródła ich finansowania – wybrane problemy

13 (123-135) Dagmara Hajdys Więcej
11.

Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

11 (137-147) Dorota A. Hałaburda Więcej
12.

Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej

9 (149-157) Ireneusz Jaźwiński Więcej
13.

Analiza powiązań pomiędzy wydatkami a dochodami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

16 (159-174) Maria Klonowska-Matynia, Radosław Sobko Więcej
14.

Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej

10 (175-184) Rafał Klóska Więcej
15.

Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku

11 (185-195) Magdalena Kogut-Jaworska, Bogdan Wankiewicz Więcej
16.

Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

10 (197-206) Ewa Kowalewska Więcej
17.

Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy

13 (207-219) Paweł Mańczyk Więcej
18.

Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe

13 (221-233) Małgorzata Ofiarska Więcej
19.

Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego

14 (235-248) Zbigniew Ofiarski Więcej
20.

Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym

13 (249-261) Przemysław Pluskota Więcej
21.

Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego

10 (263-272) Paweł Reczulski Więcej
22.

Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego

14 (273-286) Ewa Rogowska Więcej
23.

Modele polityki turystycznej jako stymulator rozwoju sektora turystycznego

10 (287-296) Paweł Staszak Więcej
24.

Proces współpracy przedsiębiorstw na rynku turystycznym z samorządem terytorialnym jako determinant rozwoju turystyki w aglomeracji szczecińskiej

12 (297-308) Piotr Staszak Więcej
25.

Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych

12 (309-320) Marta Szaja, Magdalena Ślebocka Więcej
26.

Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej

12 (321-332) Marcin Wajda Więcej
27.

Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni

11 (333-343) Marzena Wanagos, Izabela Grajek-Czabajska Więcej
28.

Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017

13 (345-357) Jolanta Włodarek Więcej