Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Modele polityki turystycznej jako stymulator rozwoju sektora turystycznego

Autorzy: Paweł Staszak
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: polityka turystyka rozwój sektor
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (287-296)
Klasyfikacja JEL: G10 H61 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie ukazuje się wiele raportów oraz innych prac wskazujących na to, że turystyka jest nie tylko jedną z największych dziedzin gospodarki światowej, lecz także swoistym wyznacznikiem nowoczesności i miernikiem poziomu życia. Rozwój turystyki bez wątpienia musi się odbywać w sposób planowy. Kraje i obszary recepcyjne, w których pozwolono się rozwijać turystyce w sposób żywiołowy, doświadczają wielu problemów Obecnie zdecydowana większość krajów prowadzi własną politykę turystyczną, choć jej cele, zakres, formy oraz instrumenty realizowania są inne. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę wybranych modeli planowania turystycznego i polityki turystycznej, uwzględniając obserwowane w ostatnim czasie zjawisko globalizacji i decentralizacji. Struktura przedstawionych modeli może być sukcesywnie wykorzystywana przez samorząd terytorialny i inne instytucje celem stymulowania i intensyfikowania rozwoju sektora turystycznego w wymiarze lokalnym. Metoda badawcza obejmuje analizę literatury przedmiotu i formułowane na jej podstawie wnioski własne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2000). Przemysł turystyczny – przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia. W: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny (s. 12–15). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
2.Alejziak, W. (2008). Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku. Nowe Problemy Turystyki, 1, 29–48.
3.Goeldner, Ch.R., Ritchie, B.J.R. (2006). Tourism. Principles, practices, philosophies. Tenth edition, New Jersey: John Viley & Sons.
4.Matthews, H.G. (1978). International Tourism. A political and social analysis. Cambridge: Schenkman Publishing Company.
5.Mill, R.Ch., Morrison, A.M. (1998). The tourism system. Dubuque: Kendaal/Hunt Publishing Company, Prentice-Hall.
6.Wodejko, S. (1989). Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych, jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Monografie i Opracowania, 288, 132–134.