Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój wielowymiarowa analiza statystyczna region
Data publikacji całości:2018-12-16
Liczba stron:13 (81-93)
Klasyfikacja JEL: C39 O18 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prowadzenie polityki regionalnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nakazują jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce przepisy prawa. Tworząc regionalne strategie rozwoju, władze samorządowe mogą preferować określone aspekty rozwoju społeczno-ekonomicznego uwzględniające uwarunkowania środowiskowo-gospodarcze, ale mają także obowiązek implementowania elementów wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest określenie stopnia zmian w poziomie zrównoważonego rozwoju poszczególnych powiatów w Polsce w okresie 2005–2016 w ujęciu ogólnym oraz w obszarach ładu gospodarczego, instytucjonalno-politycznego, środowiskowego i społecznego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdi, H. (2007). The Kendall Rank Correlation Coefficient. W: N.J. Salkind (red.), Encyclopedia of Measurement and Statistics (s. 508–510). Thousand Oaks: Sage.
2.Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw – wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42, 15–22.
3.Czyżycki R. (2018a). Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 2 (131/1), 99–108. DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-10
4.Czyżycki, R. (2018b). Metody bezwzorcowe w badaniu rozwoju regionów – wpływ formuły agregacyjnej na uzyskane wyniki badań. Progress in Economic Sciences, 5 (w druku).
5.Hwang, Ch.-L., Yoon, K. (1981). Methods for Multiple Attribute Decision Making. W: C-L Hwang, K. Yoon (red.), Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications A State-of-theArt Survey (s. 58–191). Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
6.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. Dz.U, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
7.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Płaczek, E. (2012). Zrównoważony rozwój – nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2, 79–92.
9.Siekierski, J. (2013). Strategie rozwoju Polski w latach 1990–2030. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (22), 133–153.
10.strateg.stat.gov.pl/
11.Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
12.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
13.Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Wang, Y.-M., Luo, Y. (2010). Integration of Correlations with Standard Deviations for Determining Attribute Weights in Multiple Attribute Decision Making. Mathematical and Computer Modelling, 1–2 (51), 1–12.