Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 22 2015
Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności

Authors: Karolina Babuchowska
dr, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Renata Marks-Bielska
dr, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Magdalena Wojarska
dr, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji całości:2015
Page range:19 (227-245)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file